De Provinciale Staten vormen de hoogste macht in de provincie

Foto: Provincie Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – De kiesgerechtigde inwoners van de provincie kiezen de Statenleden. De Provinciale Statenverkiezing wordt om de vier jaar gehouden. De laatste verkiezing was 2 maart 2011.

Het belang van de Provinciale Statenverkiezingen;
Aan deze verkiezingen doen naast de landelijke partijen, ook provinciale partijen mee. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamerleden . Provinciale Staten kiest binnen drie maanden na de verkiezingsuitslag, op basis van evenredige vertegenwoordiging, de 75 leden voor de Eerste Kamer. Daardoor staan de Eerste Kamerleden wat verder van de dagelijkse politiek af omdat ze niet rechtstreeks door de burger worden gekozen.

Wat doet de Eerste Kamer;
Formeel beschouwd kan de Eerste Kamer wetsvoorstellen alleen verwerpen of aannemen. In de praktijk heeft ze echter nog wel wat meer mogelijkheden en zijn debatten van belang. Uitspraken van bewindslieden in debatten over een wetsvoorstel kunnen een rol spelen in toekomstige rechtszaken. Het debat in de Eerste Kamer maakt namelijk onderdeel uit van de wetsuitleg. Verder kunnen Eerste Kamerleden de bewindslieden toezeggingen ontlokken over de uitvoering van de wet. Als de Eerste Kamer dreigt een wetsvoorstel te verwerpen, zal een minister of staatssecretaris (eventueel na kabinetsberaad) geneigd zijn de Kamer tegemoet te komen. Overigens zwicht de Eerste Kamer op haar beurt, na afweging van voors en tegens, wel eens voor de druk van de regering.

Economische crisis;
De economische crisis kwam in 2008 binnen, kreeg ons stevig in de greep en bleef tot nu toe zitten. Toen het uitgelegd werd dat het te maken had met pensioenen en spaargeld, werden we bang. De hand ging op de knip en nieuwe aanschaffen konden wel even wachten.  De soberste jaren stond op de loer sinds de jaren tachtig. Huizen dalen in prijs, het aantal werklozen stijgt, de zorg wordt danig geschild en politici beloven dat we uiteindelijk sterker uit de slopende en geldverslindende crisis komen.

De inhoudt is relevant;
Nog ruim tijd om alle programma’s van de verschillende partijen eens door te spitten. Hoe willen de dames en heren politici het aanpakken. De inhoud is relevant, de uitvoering van beloftes nog beter. Niet wie het leukst lacht, of wie het meest sympathiek overkomt. Welk Statenlid en kandidaat Statenlid heeft betere inzichten in de malaise waarin we verkeren, de behoefte de boel eerlijk te verdelen, wie gaat voor onze burgers, provincie, enzovoort.

Vertrouwen in kabinet;
Volgens de nieuwste berichten is dit net zo laag als voor de crash van vlucht MH17. De grootste daling zien we bij IVO Opstelten (VVD), van 4,4 naar 3.7%.

Recente peiling;
In de nieuwste peiling van Maurice de Hond is niks veranderd ten opzichte van vorige week. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zouden de twee coalitiepartijen fors moeten inleveren. De PvdA zou uitkomen op 12 zetels, waar ze er nu 38 heeft. De VVD zou er 17 kwijtraken en eindigen met 24 zetels. De PVV zou als winnaar uit de bus komen, en 13 zetels kunnen bijschrijven om uit te komen op 28 zetels.

Als over ruim vier maanden dit de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen zou zijn zal het kabinet extra steun moeten zoeken bij de PVV, SP of CDA. Want zoals al eerder vermeld kiest de Provinciale Staten de 75 leden naar evenredigheid in de Eerste Kamer.

Wie het laatst lacht, lacht het best;
Kijk naar bijvoorbeeld; wie is nu Statenlid en wie staat er op de kandidatenlijst voor 2015. Kijk vooral ook naar wie met wie wil samenwerken en of u het huidig gedoogbeleid in de regering nog wilt gedogen. Alles op een rijtje? Breng dan 18 maart 2015 uw stem uit voor de Provinciale Staten.

Zetelverdeling Provinciale Staten Groningen en info huidige Statenleden;
De zetelverdeling in Provinciale Staten zoals het er vanaf 2011 uitziet is: PvdA -12, VVD-6, SP-6, CDA-5, D66-3, PVV-3, ChristenUnie-3, GroenLinks-3, VrijMandaat-1, Partij voor de Dieren-1.

Kent u de Statenleden van de Provincie Groningen?
Informatie op alfabetische volgorde huidige statenleden vind u hier. U kunt ze ook eventueel volgen op Twitter. De meeste, zo niet alle, Statenleden hebben een account.

Zelf zien, horen en meepraten;
Hou kandidatenlijsten en programma’s voor de nieuwe Provinciale verkiezingen 2015 van de verschillende bestaande partijen en nieuwe partijen die mee gaan doen in de gaten. Bestudeer de komende tijd hun zienswijze en hun daden in het verleden. Partijen beleggen bijeenkomsten en stellen zich voor. Ga als het even kan er naar toe. Zelf zien, horen en meepraten is vaak de beste methode om u te helpen de juiste keuze te maken voor uw omgeving en de provincie Groningen.