Mantelzorgers in Pekela in zonnetje gezet tijdens High Tea

Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Daarom wordt de mantelzorger jaarlijks in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen voor hun naaste en geen contact hebben met andere mantelzorgers. Op deze dag worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk.

Vanmiddag organiseerde daarom Stichting Platform Mantelzorg Pekela een High Tea voor mantelzorgers binnen de gemeente Pekela in de Molenhof te Oude Pekela, dit ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg.

De stichting is een organisatie die tot doel heeft alle mantelzorgers te ondersteunen middels informatie, advies, persoonlijke begeleiding, emotionele steun en ondersteuning bij het verkrijgen van overname van regeltaken en respijtzorg.

Zo’n 50 mantelzorgers waren aanwezig op dit feestje, die even er zich helemaal konden ontspannen, zeker toen de feestneuzen “De Treveria’s”binnen kwamen werd het een dolle boel. Van een nieuwe parfumlijn, verkleedpartijen, ritmische begeleiding, fitness eindigde het allemaal een grote polonaise.
Naar schatting zijn er zo’n 1700 mantelzorgers in de gemeente Pekela, waarvan het merendeel niet bekend is bij de Stichting.
Door bezuinigingen van dit kabinet komt er vanaf 1 januari 2015 veel op de nek van de mantelzorger, hoe dat er precies uit komt te zien is bij een ieder onbekend. De gemeente Pekela twijfelt of zij de mantelzorger in aanmerking laat komen voor de jaarlijkse pluim (200,–) omdat men dit moeilijk vindt om te beoordelen, aldus de voorzitter van de Stichting Platform Mantelzorg Pekela.

‘De mantelzorger zelf doet het met z’n hart, gewoon omdat iemand waarvan je houdt ziek wordt, daar ga vanzelfsprekend voor zorgen. Het is de kurk van de zorg waardoor alles blijft drijven, neem ze serieus, help hen waar mogelijk. Zorg dat deze zorg niet een onmogelijke last wordt. Daar mag m.i. wel een kleine blijk van waardering tegenover staan’.

Verder zegt ze dat de Stichting doet wat in hun macht ligt, maar hun middelen zijn zeer beperkt om alle mantelzorgers in de gemeente Pekela een helpende hand te bieden.

Foto’s: Herman Alink

no images were found

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.