Verwijdering parkeerhavens Rhederweg Bellingwolde

Foto: Catharina Glazenburg (archieffoto)

BELLINGWOLDE – De provincie Groningen is voornemens om een aantal parkeerhavens langs de Rhederweg N969 te verwijderen. Omdat het gebruik van de parkeerhavens ook in een behoefte voorziet, willen de provincie en de gemeente Bellingwedde graag in gesprek met de gebruikers van deze parkeerhavens over de te nemen maatregel en het bespreken van mogelijke alternatieven.

In 2014 heeft de provincie Groningen groot onderhoud uitgevoerd aan de Rhederweg van Bellingwolde tot de Duitse grens. Langs het genoemde traject liggen meer dan twintig stuks verouderde betonnen opstelstroken. Een aantal van deze parkeerhavens wordt gebruikt voor het stallen van vrachtwagens. Dit oneigenlijk gebruik levert op sommige plekken overlast op voor de directe omgeving. Daarom wil de provincie de parkeerhavens binnen de bebouwde kom verwijderen.

Wilt u meepraten?
Voordat de parkeerhavens worden verwijderd, willen de provincie en de gemeente eerst in gesprek met de gebruikers en belanghebbenden. Wilt u meepraten of hebt u vragen? Dan kunt u dit t/m 28 januari aanstaande aangeven bij de provincie Groningen via (050) 316 46 68 of per e-mail via secicx@provinciegroningen.nl.

Bron: Gemeente Bellingwedde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.