Protestactie tegen mega varkensstal Ter Apel behaalt niet het gewenste resultaat

Foto: Jacob Musch

SELLINGEN – De Partij voor de Dieren hield vanavond een protestactie tegen de uitbreiding van een varkensstal aan de Moersloot in Ter Apel.

Vanavond stemde de gemeenteraad van Vlagtwedde over de uitbreiding van een varkensstal in Ter Apel. Op het perceel Moersloot 149 wil een varkenshouder 746 zeugen, 80 opfokzeugen en 2 dekberen gaan houden. Daarvoor worden twee nieuwe zeugenstallen gebouwd en de bestaande vleesvarkensstal aangepast.  Verder is het de bedoeling dat er op het perceel Moersloot 147 2.952 gespeende biggen en 4.440 vleesvarkens gaan worden gehouden. Daarvoor worden twee nieuwe stallen gebouwd en de bestaande stallen aangepast.

De Partij voor de Dieren wil opkomen voor de varkens die in deze en andere stallen naar hun mening geen leven hebben. Veel te weinig ruimte, een veel te kort leven en niet meer waard dan de prijs van het vlees. De Partij wil zich hardmaken voor de levensomstandigheden van deze dieren, die in haar optiek elk hun eigen intrinsieke waarde hebben. Daarom organiseerden zij vanavond een protestactie voor het gemeentehuis in Sellingen. De protestactie vond voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering plaats.

Later werd de uitbreiding in de raadsvergadering behandeld. Na stemming bleek dat de protestactie van de Partij voor de Dieren niet het gewenste effect had als zij wensten. PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. Zij vormden de minderheid en dat houdt in dat de megastal er zal komen.

Foto’s: Jacob Musch

no images were found

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.