50PLUS Groningen: “Procedure windmolens moet over”

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – 50PLUS Groningen is van mening dat de provincie Groningen haar huiswerk inzake de locatie voor een windmolenpark aan de N33 bij Meeden over moet doen.

Toen het rijk en de provincie afspraken maakten over het aanwijzen van de locaties werd o.a. de voorwaarde van het realiseren van maatschappelijk draagvlak vastgelegd. Politiek draagvlak is er wel, maar maatschappelijk draagvlak ontbreekt hier volledig. De weerstand die de inwoners van Meeden bieden is daar een helder voorbeeld van. Indien er geen goede afspraken met de betrokken inwoners gemaakt worden moet de procedure over gedaan worden. Volgens Ferry Booij lijsttrekker van 50PLUS moet de provincie in ieder geval nog eens goed kijken naar het plan welke de gemeente Menterwolde gepresenteerd heeft. Tegenwerpingen in de geest van “tijdsdruk” zijn gezien het verstrekkende belang van het besluit bijzaak.

50PLUS vindt het belangrijk eerst een breed maatschappelijk draagvlak te creëren; er moet bij de minister op uitstel aangedrongen worden.
De Vereniging Eigen Huis heeft kort geleden een aantal spelregels opgesteld voor het plaatsen van windmolens in de buurt van woningen.

Hierin is o.a. opgenomen dat omwonenden vanaf de start van de planontwikkeling periodiek over de plannen geïnformeerd moeten worden.
Zij moeten ook de gelegenheid hebben om met een afvaardiging actief hier aan deel te nemen.
Een visie die 50PLUS Groningen van harte onderschrijft.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.