Provinciegrond naar natuurorganisaties

WesterwoldeActueel.nl

GRONINGEN – De provincie Groningen gaat 450 ha natuurgrond overdragen en verkopen aan de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Stichting Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Het gaat vooral om grond die de provincie heeft aangekocht om landinrichtingsprojecten in Groningen uit te kunnen voeren.

Doel van deze projecten is het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur). De grond is in veel gevallen al ingericht als natuurgebied en het beheer wordt vaak ook al door de betreffende organisatie gedaan. Gedeputeerde Henk Staghouwer is tevreden dat er goede afspraken zijn gemaakt: “Het beheer van natuur is in goede handen bij deze organisaties”.

De feitelijke doorlevering zal de komende jaren zijn beslag krijgen. Een belangrijk deel van de gronden ligt in het gebied van de Landinrichting Haren, te weten het Zuidlaardermeer- en Drentse Aa-gebied, en in Midden-Groningen. Staatsbosbeheer heeft met de provincie een overeenkomst afgesloten waarin afgesproken is dat Staatsbosbeheer als tegenprestatie grond beschikbaar gaat stellen om zo te helpen opgaven die er liggen in een bepaald gebied te realiseren. Met Natuurmonumenten en Groninger Landschap is afgesproken dat zij de natuurgronden van de provincie kopen tegen de geldende marktwaarde voor natuurgrond. De provincie Groningen voldoet hiermee aan Europese regels over gelijkberechtiging en marktwerking.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.