..

Vrij Mandaat vindt het tijd voor politieke en bestuurlijke vernieuwing in Groningen

Foto: Johannes Veerenhuis

PROVINCIE GRONINGEN – Vrij Mandaat vindt dat de politiek en het bestuur in de provincie Groningen aan vernieuwing toe is. Daarom heeft het platform een manifest geschreven dat uitlegt waar op dit moment de knelpunten liggen en hoe er gewerkt kan worden naar de gewenste nieuwe situatie: een gezonde democratie. De kern van de politieke en bestuurlijke vernieuwing ligt bij onafhankelijke Statenleden en een onafhankelijk college van Gedeputeerde Staten.

‘Politieke en bestuurlijke vernieuwing in Groningen’

Dat is de titel van het manifest. De kandidaten van platform Vrij Mandaat hebben zich kandidaat gesteld, omdat zij vinden dat het misgaat in de Provinciale Staten van Groningen en dat er sprake is van kartelvorming door de vorming van coalities. In een gezonde democratie moet elk Statenlid op eigen geweten en zonder last van een fractie of partij zijn geluid kunnen laten horen. Daarnaast moeten Statenleden te allen tijde kritisch zijn op het college van Gedeputeerde Staten. Het is dan ook vreemd dat gedeputeerden en de commissaris van de Koning lid zijn van een politieke partij.

Onafhankelijke Statenleden en een onafhankelijk college van Gedeputeerde Staten

Naast kritiek op de huidige situatie wordt in het manifest uitgelegd wat volgens Vrij Mandaat de oplossingen zijn voor de problemen in de provinciale politiek. In de nieuwe situatie handelen alle Statenleden onafhankelijk en kennen zij geen fractiediscipline meer. Er wordt daarnaast geen coalitieakkoord gesloten, maar een gezamenlijke koers uitgezet door de Provinciale Staten als geheel. Meerderheden bepalen per thema het te voeren beleid. Hiermee doen alle Statenleden mee aan de democratische besluitvorming en zijn er geen coalitiepartijen die de boot afhouden. De gedeputeerden en commissaris van de Koning zijn tevens onafhankelijk en geen lid van een politieke partij. Zij worden aangesteld door de Provinciale Staten of worden verkozen in daarvoor uitgeschreven verkiezingen.

De komende vier jaar

De kandidaten van Vrij Mandaat zijn zich ervan bewust dat de nodige veranderingen niet over één nacht ijs zullen gaan. Zij willen de komende vier jaar in de provinciale politiek aandacht blijven vragen voor politieke vernieuwing. Statenleden van Vrij Mandaat zullen onafhankelijk van elkaar opereren en weigeren een coalitie te vormen. Daarnaast zullen zij zich inzetten voor hoofdelijke stemmingen, evenredig spreekrecht voor alle Statenleden en met voorstellen komen om politiek en bestuur beter in te richten.

Ingezonden door Wibe Snelting. Kandidaat nr. 3 Vrij Mandaat (lijst 18).

Op de linker foto ziet u de huidige situatie, rechts ziet u de nieuwe situatie.

no images were found

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.