Farmsum een tikkende tijdbom?

Chemiepark Delfzijl

FARMSUM – Op 4 maart organiseren een aantal mensen uit Farmsum een demonstratie bij het tankenpark Melasseweg, 1, 9936 Farmsum(NAM Locatie). In het tankenpark wordt aardgascondensaat opgeslagen.

Op 6 januari 2015 heeft precies onder dit Tankenpark een lichte aardbeving plaatsgevonden, gelukkig was er geen schade aan de tanks en/of leidingen.

Op 25 februari was er een beving in Appingedam, en direct na de die bewuste beving was er heel veel activiteit op het Tankenpark in Farmsum. Lange rijen tankwagens, metende mannen en op internet ging rond dat er een tank met aardgascondensaat was verzakt en dat er één of meer tanken zijn leeg gehaald.

De vraag is echter wel, wat gebeurt er wanneer een zwaardere beving plaatsvindt? Niemand weet namelijk of dit park dat aankan, ook de NAM niet (Hierover is diverse malen contact geweest met de NAM). Ook is er diverse keren door verschillende burgers contact geweest met de Burgemeester van de Gemeente Delfzijl. Hij is immers verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn inwoners.

De burgemeester heeft vragen gesteld aan Minister Kamp over de aardbevingsbestendigheid van het Chemiepark, (waaronder ook dit tankenpark valt), maar hij heeft na bijna anderhalf jaar wachten nog steeds geen antwoord.

Het is schijnbaar niet te onderzoeken! Dit staat zelfs op de site van Chemiepark Delfzijl
Op 300 meter van het park staan de huizen van Farmsum, en op 500 meter een lagere school.

Het is niet alleen Farmsum, maar de hele regio die gevaar loopt. De ramp is niet te overzien als er werkelijk iets gebeurt. Wij eisen recht op veilig wonen van de NAM en Overheid. Er is nu 50 jaar met onze veiligheid gespeeld.
Zie het rapport van Onderzoeksraad Voor Veiligheid
Hoe gevaarlijk is Aardgascondensaat?

  • zeer licht ontvlambaar
  • milieuonveilig
  • zeer giftig
  • zuurstof verdringend
  • verstikkend / narcotiserend
  • de damp is explosief en kankerverwekkend

Voor meer info, tel: 06 3009 8383

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.