CDA Groningen introduceert kredietfonds

CDA Groningen

GRONINGEN – De huidige economische situatie in de Provincie Groningen is slecht. De werkloosheid in de provincie is met 2,5% gestegen in de afgelopen vier jaar, naar een schokkende hoogte van 10%. Ondernemers hebben het moeilijk en veel Groningers zitten thuis. Banken doen moeilijk met het verstrekken van leningen aan ondernemers waardoor die het hoofd niet boven water kunnen houden. Het CDA wil extra geld voor deze ondernemers en introduceert een kredietfonds. Dit stimuleert de lokale economie, geeft zekerheid aan werknemers en beschermt leefbaarheid op het platteland.

CDA Lijstrekker Patrick Brouns: “Wij hebben vertrouwen in de kracht van onze Groningse samenleving. Wij willen ondernemers een kans geven om te groeien en Groningers een kans op werk. Maar het is voor ondernemers steeds moeilijker om geld te lenen bij banken. Zonder geld, geen groei en geen nieuwe banen voor Groningers. We willen dit probleem oplossen door ondernemers via een kredietfonds leningen te verstrekken”.

Huidige MKB-fonds moet uitgebreider

Het bestaande MKB-fonds van de provincie Groningen is er voor MKB’ers die uitbreiden én de helft van hun omzet buiten de eigen provincie halen. Groninger bedrijven kunnen met het inleveren van een ondernemingsplan bij de diverse beschikbare fondsen leningen aantrekken, participaties aangaan of garantstellingen verkrijgen. Dit is mooi, maar de bakker om de hoek kan dus niet profiteren van dit fonds. Daarom moet het bestaande fonds aangevuld worden met nogmaals 50 miljoen euro speciaal voor kleine ondernemers werkzaam in de provincie Groningen. Ondernemers die onmisbaar zijn voor de leefbaarheid in onze wijken en dorpen. De bakker om de hoek die zijn klanten kent. De fietsenmaker waar het hele gezin de fietsen koopt. De Groninger die hard werkt voor zijn geld en wil groeien maar bij de bank geen lening kan krijgen. Juist voor die ondernemer maakt het CDA extra geld beschikbaar.

Beschermen van banen

Het zijn deze ondernemers, die de motor zijn voor onze lokale economie. Zij zijn essentieel voor de leefbaarheid van de vele dorpen in onze provincie. Nu de economie nog niet snel genoeg aantrekt, moeten we ondernemers, die mensen in loondienst hebben, helpen overeind te blijven. Dit behoudt banen, geeft zekerheid aan werknemers en beschermt de leefbaarheid op het platteland. Het kredietfonds is er alleen voor levensvatbare bedrijven met goed toekomstplan.

Extra stimulerende maatregel

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Voor kleine ondernemers is het kostbaar om mensen met bijvoorbeeld een wajong-uitkering in dienst te nemen. Terwijl deze groep mensen juist tot zijn recht komt in een kleine organisatie met oog voor mensen.

Ondernemers die deze mensen in dienst willen nemen, moeten extra krediet ontvangen.

Uitvoering

Bedrijven moeten kunnen ondernemen en niet verdwalen in een oerwoud van regels. Krediet aanvragen moet simpel en snel zijn. De uitvoering van het fonds moet de provincie uitbesteden aan experts uit de regio.

Aflossing

Wij hebben vertrouwen in ondernemers. Wij geloven dat hun plannen realistisch zijn en dat kredieten worden afgelost binnen gestelde termijn. Het fonds is revolverend: opbrengsten van de investeringen weer worden ingezet voor nieuwe aanvragen.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.