ChristenUnie, PvdA & SP willen stoppen met innen ouderbijdrage jeugd-GGz

Foto: http://www.freepik.com/

STADSKANAAL – Stadskanaal moet voorlopig afzien van het innen van de ouderbijdrage jeugd-GGz. De ChristenUnie, PvdA en SP zullen daartoe gezamenlijk een motie indienen in de raadsvergadering van 23 maart aanstaande. De partijen vrezen dat de ouderbijdrage, die kan oplopen tot 1500 euro per jaar, een drempel opwerpt om hulp te vragen voor meestal al kwetsbare gezinnen. Andere partijen worden opgeroepen de motie mede te ondertekenen.

Staatssecretaris van Rijn doet onderzoek naar de consequenties van de ouderbijdrage. Zo lang dat onderzoek loopt, willen de partijen dat het college, in navolging van vele andere gemeenten, afziet van inning. “Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat deze kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel,” aldus fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie.

Meerdere partijen hebben in de Tweede Kamer gepleit voor uitstel van invoering van de ouderbijdrage. De staatssecretaris wil dit echter niet. Wel heeft de staatssecretaris toegezegd dat wanneer uit onderzoek blijkt dat de ouderbijdrage drempels opwerpt daar consequenties aan zullen worden verbonden. “Met deze motie willen we dan ook het politieke signaal afgeven dat wij de ouderbijdrage geen goed idee vinden.”

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.