Geert Winter viert zien 85 ste verjoardag

Foto: Catharina Glazenburg

TROAPEL – Vandoage was er in Kloosterheerd in Troapel een feestje. Zo’n 40 familieleden waren doar bie mekoar om de 85ste verjoardag van hun pa, opa,en overopa, Geert Winter, te vieren.

Van Radio Westerwolde waren wie der ook bie. De reden doarvan was dat Geert Winter joaren lang de presentator van het programma “Diverdoatsie” west het. “Diverdoatsie” een programma bie Radio Westerwolde veur de Grunniger toal. Nog steeds is dit programma op de zoaterdagmorgen tussen 09.00 en 10.00u. te beluusteren. In de periode van 1993- 2004 binnen veul bekinde grunniger schrievers en schriefsters te gast west in het programma woarvan Geert Winter de soamensteller en presentator was. En…. wat hail bijzunder was dat Geert in 1995 een Award van de OLON kreeg veur dit programma dei de grunniger toal onder de aandacht brocht. Doar was hai en natuurlijk ook Radio Westerwolde hail trots op. Geert vertelde ons dat de oorkonde in zien koamer in Kloosterheerd aan de wand een ere ploats het.

Wie wensen Geert nog een haile goie tied tou en eerdoags mout hai nog mor ains even weer een grunnings verhoal of gedicht loaten heuren bie Radio Westerwolde en doarveur goan wie din nog ’n moal noar Troapel.

Tekst: Janny de Vries
Foto’s: Catharina Glazenburg

no images were found

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.