Gemeente Vlagtwedde zet zich in voor taalproject Poëzie

WesterwoldeActueel.nl

GEMEENTE VLAGTWEDDE – Vanuit het samenwerkingsconvenant Brede School wordt in de gemeente Vlagtwedde gewerkt aan het thema Poëzie. Er wordt door de kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen, gemeentebreed gewerkt aan een kortdurend project met als thema Poëzie.

Door de gemeente wordt aan elke deelnemende groep een workshop vanuit CultuurClick Groningen of deelname aan het Kinderdichter project van het Poëziepaleis aangeboden.

De uitvoering

Het project is gericht op (creatieve) taalstimulering en cultuureducatie. De bedoeling is, dat kinderen in aanraking komen met poëzie en dat zij zelf aan de slag gaan met het schrijven en illustreren van gedichten, versjes en rijmpjes. Kennis opdoen van verschillende vormen van gedichten, zoals sonnet, haiku, limerick, maar ook modern dichten waarbij eindrijm niet altijd van belang is.

De workshops

Inger van Til, regioadviseur bij CultuurClick Groningen, heeft een aanbod samengesteld voor de verschillende leeftijdsgroepen. De ene workshop besteedt meer aandacht aan het dichten zelf, de andere weer meer aan de vertaling naar het beeld.

De Kinderdichter

Door de groepen 7 en 8 wordt deelgenomen aan het Kinderdichter project van het Poëziepaleis. Steeds meer gemeenten in Nederland kennen het fenomeen stadsdichter of dorpsdichter. In het verlengde hiervan ontwikkelde Stichting Poëziepaleis het plan tot de benoeming van een Kinderdichter in de gemeente Vlagtwedde.

Dit project is een uitgelezen vorm om kinderen uit te dagen actief met poëzie aan de slag te gaan. Poëzie draagt niet alleen bij aan taalontwikkeling, maar ook aan kennis van de wereld.

Doel

De partners willen met het kortdurende project de onderlinge samenhang bevorderen, maar vooral ook samen met alle kinderen creatief, ambitieus en met plezier aan de slag met taal.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.