Blauwalg bij zwemplas Langebosch Veendam

Foto: Catharina Glazenburg

VEENDAM, KOLHAM – De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies af voor de zwemplassen Zwaneveldsgat bij Kolham en Langebosch te Veendam.

Het negatief zwemadvies wordt gegeven vanwege een te hoge concentratie blauwalg. De provincie heeft borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een negatief zwemadvies wordt het zwemmen ontraden. Zwemmers hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar
bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op hun website en in de pers.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.