PBB stelt schriftelijke vragen omtrent verkoop Hippisch Centrum Blijham

Foto: J Glazenburg

BELLINGWEDDE – De fractie  Plaatselijk Belang Bellingwedde stelt schriftelijke vragen over de online executieveiling van het voormalige Hippisch Centrum Blijham.

Het voormalige Hippisch Centrum Blijham aan het Oosteinde 44 wordt op donderdag 3 september geveild. De manege was gevestigd in een monumentale Oldambtster boerderij. De PBB zet vraagtekens bij een deel van de voorwaarden die bij verkoop worden gesteld en stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde:

Met verbazing heeft de PBB-fractie kennis genomen van het artikel “Failliete manege online geveild” in Dagblad van het Noorden van zaterdag jl. Onze verbazing gaat vooral uit naar het slot van het artikel waarin aangegeven wordt dat de nieuwe koper de manege slechts bedrijfsmatig mag gebruiken, conform de bepalingen van het bestemmingsplan.

Al langere tijd wordt uw college door onze fractie indringend verzocht zo veel mogelijk werk te maken van het tegengaan van de zgn. Rotte kiezen (panden die in desolate staat raken/verkeren). Onze gemeente heeft heel weinig instrumenten om Rotte kiezen te bestrijden, maar een van de weinige mogelijkheden, naast aankoop, is een verstandig en wijs gebruik van het planologisch instrument. Daarmee kan een gewenst gebruik van het complex bevorderd worden, en daarmee de verkoopbaarheid van een complex vergroot worden.

Geen verkoop betekent in praktijk leegstand, en daarmee veelal verlies van een beeldbepalend pand. Door het opleggen van planologische beperkingen in de sfeer van het gebruik van de manege, wordt de verpaupering eerder in de hand gewerkt dan bestreden.

We stellen u hierover de volgende vragen:

1. Is de berichtgeving juist dat de bestemming voor dit pand slechts bedrijfsmatig gebruik van de manege toestaat?

2.a Zo niet, is e.e.a. als correctie op het krantenartikel de rechthebbende van de veiling meegedeeld?

2.b Zo ja, is uw college met onze fractie van mening dat het opleggen van planologische beperkingen in de sfeer van het slechts bedrijfsmatig mogen gebruiken van de manege, de kans op verkoopbaarheid aan een potentiële koper, en daarmee op het voorkomen van verpaupering, eerder verkleint dan vergroot?

3 Is uw college van plan om samen met de gemeenteraad een verruiming van de gebruiksmogelijkheden in planologische zin voor dit complex toe te staan?

 

Ingezonden.

Klik HIER om naar de veilingsite te gaan.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.