Burgemeester Snijder opent landelijke Algemene Ledenvergadering van het NUT

Bestuur het Nut Bellingwolde: van Links naar rechts: J Dekker, H Smaal Buzeman, AJ Boelema en S Waalkens. De heer H Kaput ontbreekt op de foto. Foto: Catharina Glazenburg

BELLINGWOLDE – Vanmorgen heeft burgemeester Janneke Snijder Hazelhoff de jaarlijkse, landelijke Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg NUT)  geopend.

Vandaag verzamelden zich zo’n 80 bestuurders van  Nutsdepartementen uit heel Nederland in de Meet in Bellingwolde. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat de afgevaardigden in deze hoedanigheid  in Bellingwolde waren. Het bestuur van het NUT afdeling Bellingwolde was dan ook trots dat hun departement dit jaar de Algemene Ledenvergadering mocht organiseren. De Jaarvergadering vindt meestal in de omgeving van de Randstad plaats. Vandaag hebben de afgevaardigden van de 75 departementen die Nederland telt, de “verre” reis naar het Noorden gemaakt.

 

De jaarvergadering werd om half twaalf geopend door de voorzitter mevrouw H Smaal Buzeman. Daarna werd het woord gegeven aan burgemeester Janneke Snijder – Hazelhoff. Zij vertelde de aanwezigen het een en ander over de gemeente Bellingwedde en de gemeente Westerwolde in oprichting. Vervolgens werd de promotiefilm over Cittaslow vertoond. Na het officiële gedeelte maakten de aanwezigen per touringcar een rondrit door de omgeving.

Het Nutsepartement Bellingwolde vierde vorig jaar het 180 jarig bestaan. Het werd op 3 maart 1835  opgericht door 14 rijke boeren, schoolmeesters en predikanten. Leden moesten  iets te betekenen hebben in het dorp. Wou iemand lid worden, dan moest daar over worden gestemd. Dit gebeurde met witte en bruine bonen. Zaten er allemaal witte bonen in de stembus dan was je aangenomen. Eén bruine boon of meer, betekende dat je lidmaatschap was geweigerd.

Dit is al lang niet meer zo. Tegenwoordig kan iedereen lid worden en is er binnen het Departement geen verschil meer tussen de rangen en standen.

Het Nut in Bellingwolde is een bloeiende vereniging met ruim 300 leden en behoort tot een van de grootste verenigingen in het land. In dorpshuis de Meet worden maandelijks lezingen georganiseerd. Ook behoort een bezoek aan een museum of een bijzondere tentoonstelling, het bijwonen van een theatervoorstelling, musical of opera, een nieuwjaarsvisite of een toneelavond tot hetgeen de leden wordt aangeboden. Jaarlijks wordt een meerdaagse culturele reis georganiseerd. Dit is in samenwerking met andere departementen.

Foto’s: Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.