Patiënten Refaja geopereerd in Emmen en Hoogeveen

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – De komende week worden zo’n 80 tot 100 patiënten die oorspronkelijk in Stadskanaal geopereerd zouden worden, geholpen op de locaties in Hoogeveen en Emmen.

Het verplaatsen van een dergelijk aantal patiënten is een ingrijpende logistieke operatie met grote impact op de bedrijfsvoering van de ziekenhuislocaties. Het betekent onder meer: nieuwe operatieplanning, uitlenen van verpleegkundigen en ok-personeel naar Emmen en Hoogeveen en het verhuizen van apparatuur en instrumentarium. Door de samenwerking binnen Treant Zorggroep is dit zonder problemen verlopen.

Maatregelen
De afgelopen week heeft Treant Zorggroep onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om het vliegenprobleem bij het nieuwe operatiekamercomplex (OKC) Refaja op te lossen. De komende week worden de volgende zaken in gang gezet:

Intensieve insectenbestrijding
Inspectie van de buitengevel op de aanwezigheid van kieren en naden, waardoor insecten naar binnen kunnen komen
Bouwkundige inspectie van de dakkappen
Rookproeven om de niet visueel zichtbare kieren en naden op te kunnen sporen. Tijdens de rookproeven komt er rook uit het gebouw; dit is niet schadelijk.

Op basis van de uitkomsten van de inspecties wordt besloten welke maatregelen genomen moeten worden. Uitgangspunt daarbij is een duurzame en patiënt-veilige oplossing.

Intussen wordt het oude OKC opnieuw opgestart. Over twee tot drie weken kan daar weer een volledig operatieprogramma worden gedraaid.

Ingezonden.