Goede beoordeling voor Interschool Ter Apel

Foto: Johan de Boer

TER APEL – De onderwijsinspectie heeft Interschool in Ter Apel op vijf onderdelen met een ‘goed’ beoordeeld, nadat zij in december 2016 de school heeft bezocht. Het gaat daarbij om de elementen aanbod, veiligheid, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.

Interschool is de school voor anderstaligen en gehuisvest op het COA terrein. Het
onderwijsaanbod aan deze doelgroep is vooral gericht op (school)gewenning en het
leren van de Nederlandse taal. De school wordt net als andere basisscholen
gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Op Interschool zit menig kind met trauma’s.
De onderwijsinspectie vindt dat op een juiste manier aandacht aan hen wordt besteed.

Interschool maakt onderdeel uit van de Openbaar Onderwijs Scholengroep gemeente
Vlagtwedde (O2SV). De gemeente Vlagtwedde vormt hiervan het integrale bestuur. Het
college van burgemeester en wethouders is content met de positieve beoordeling van de
onderwijsinspectie. Wethouder Wietze Potze heeft de school zelf ook een hele dag
bezocht, lessen van de leerkrachten bijgewoond en aansluitend gesprekken gevoerd met
de directeur en de intern begeleiders. “Op Interschool werkt een kundig, toegewijd en
ambitieus team. De positieve beoordeling van de inspectie is een compliment voor de
inzet van de directeur en het team”, aldus de wethouder.

Het aanbod op Interschool is gebaseerd op meerdere theorieën en wetenschappelijke
onderzoeken, maar vooral op de aansluiting bij de dagelijkse praktijk. Door het blijven verdiepen in (actuele) literatuur en het volgen van (bij)scholing, blijft het team in ontwikkeling en op zoek naar manieren om het onderwijs voor haar leerlingen nog aantrekkelijker te maken.

Ingezonden.