Regionaal bedrijfsleven zet zich in voor jong talent in Oost Groningen

Foto ingezonden door Rob Heilijgers Projectleider Compagnons van Zuid & Oost Groningen

OOST GRONINGEN – Om jongeren te enthousiasmeren voor een toekomst in Oost-Groningen hebben de Compagnons, een stichting waarin bedrijven en organisaties campagne voeren voor onze regio, twee projecten ontwikkeld: De Ondernemersacademie Oost- Groningen en Expeditie Toptalent. Beide projecten zijn ondergebracht bij een speciaal voor deze gelegenheid opgerichte stichting ‘Onderwijsprojecten Zuid en Oost Groningen’.

De Ondernemersacademie Oost-Groningen is een samenwerkingsproject, waarin Noorderpoort Beroepsonderwijs Winschoten en Stadskanaal en de Compagnons elkaar gevonden hebben. Mbo studenten, die komend studiejaar laatstejaars zijn en ideeën hebben over een eigen bedrijf, kunnen deze voorleggen aan de Ondernemersacademie en een programma van 10 maanden volgen waarin zij vertrouwd gemaakt worden met de ins en outs van het bedrijfsleven. Elke student wordt begeleid door een regionale ondernemer, die als coach optreedt. Daarnaast worden er workshops gegeven over onderwerpen als een ondernemersplan, sales & marketing, creatief denken, een nieuw product lanceren, financiering, een businessmodel, duurzaam ondernemen, presenteren etc.

De Ondernemersacademie start in september 2017. Geïnteresseerde studenten kunnen zich nu al opgeven bij Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal (via de docenten Jos Zuidema en Harriette Kat) en Noorderpoort Campus Winschoten (via docente Mirjam de Graaf) of via info@compagnonsgroningen.nl .

Studenten, die zich willen aanmelden sturen hun CV, bedrijfsidee en een foto in. Vervolgens bepaalt een intakegesprek in april, mei a.s. of zij geselecteerd worden. Tenslotte worden studenten en coaches gematcht in juni a.s.

De Ondernemersacademie Oost-Groningen is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Noorderpoort ( Excellentie programma).

Expeditie Toptalent

Expeditie Toptalent is een plan uit de koker van Rabobank Zuid en Oost Groningen en een aantal bedrijven die deelnamen aan een podiumdiscussie tijdens een Rabo ledenbijeenkomst (de ‘Podiumgasten’). Het plan is met open armen ontvangen door de Compagnons, die er verder handen en voeten aan gegeven hebben. Het idee achter dit projectplan is vanuit de regio Oost-Groningen talentvolle studenten aantrekken middels uitdagende en vooral innovatieve en urgente stages. Om dit doel te bereiken zijn de Compagnons een samenwerking aangegaan met het International Business Talent (IBT) programma van de Hanzehogeschool Groningen.

Student Benedikt Wieferig voert momenteel, begeleid door Kirstin Smid van marketing- en communicatie- bureau PuurIdee, een afstudeeropdracht uit waarin hij een inventarisatie en analyse maakt van regionale bedrijven met innovatieve urgente stageplekken. De resultaten hiervan vormen de basis voor een plan van aanpak voor de komende jaren. De voornaamste vraag hierbij is: hoe kunnen we talentvolle topstudenten uit de regio, van buiten de regio en internationaal, interesseren voor uitdagende stageplekken in onze regio? Aansluitend ontwikkelt Benedikt een digitaal platform, dat zal functioneren als een ontmoetingsplaats voor studenten en ondernemers.

Naast dit afstudeeronderzoek hebben vier regionale bedrijven reeds besloten voor een samenwerking met het International Business Talent programma. Hun ervaringen zullen tevens bijdragen aan een solide plan van aanpak voor de komende jaren.

Expeditie Toptalent is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Rabo Projectenfonds.

Op de foto: Student Yannick Reij, genomineerde voor de Noorderpoort Jaarprijs 2017

Ingezonden.