Partij voor de Dieren fel tegen komst zonnepark

VLAGTWEDDE – Tijdens de raadsvergadering van 27 juni j.l. werd voor de komst van een groot zonnepark gestemd. De Partij voor de Dieren stemde – tegen alle verwachtingen in – tegen. Maar waarom eigenlijk?

Nu de gemoederen weer wat zijn gezakt, blijven sommige mensen zich afvragen waarom een partij, dat zo’n groot voorstander is van het gebruik van zonne-energie, niet juichend instemde met de plannen voor een groot zonnepark (Powerfield) bij Harpel.

Edith van der Horst: “Er is een hele waslijst aan argumenten te noemen om tegen het park te stemmen, het plan rammelt van alle kanten. Men gebruikt oneigenlijke argumenten, trekt vreemde conclusies en noemt causale verbanden die er niet zijn.

In de gemeente zouden we een duurzaamheidvisie schrijven – vond de hele raad belangrijk – maar dit voornemen wordt, met de komst van het zonnepark, ineens overboord gegooid. In plaats van een duurzaamheidvisie met daarin een nota zonnepanelen wordt er nu een duurzaamheidvisie rondom deze nota gecreëerd.

Het gepresenteerde plan staat vol vaagheden, speculaties en onduidelijkheden. Op speculaties maakt men geen beleid, vaagheden moeten uitgelegd en veel er nog moet verklaard worden.

En de raad is weer voor het blok gezet, op het laatste moment wordt het plan erdoor gedrukt, terwijl LTO al maanden met dit bedrijf in gesprek is geweest. Het dreigement dat als we nu niet met Powerfield in zee gaan achterop raken, een grote kans missen en moeten wachten op een duurzaamheidvisie of een kleinschalig alternatiefje dat niet rendabel is, is niet alleen neerbuigend naar de raad, maar ook niet waar. Er blijkt nergens uit dat dit iets anders is dan een speculatie.

Nog een heel belangrijk argument voor ons om tegen te stemmen: De stroom, de winst, gaat nièt naar de inwoners zoals afgesproken was, maar naar het bedrijf, de aandeelhouders en de boeren die volgens het plan een enorme financiële impuls zullen krijgen door dit plan (net als jarenlang met het gas is gebeurd). Ook zijn de omwonenden niet geïnformeerd over de plannen, terwijl het voor de raad juist zo belangrijk is om omwonenden/burgers te betrekken.

Daarnaast staat de komst van het park haaks op het gedachtegoed van Cittaslow. Cittaslow is exclusief, kleinschalig, lokaal, met respect voor flora, fauna en historie. Powerfield is enorm, verre van exclusief, helemaal niet lokaal en toch gebruikt men Cittaslow als argument om met dit bedrijf in zee te gaan.”

Ingezonden.