..

Weekendschool Oldambt start met 3e groep leerlingen

WINSCHOTEN – Voor de derde keer start per 1 november een weekendschool in de gemeente Oldambt.

In de regio Oldambt is de werkloosheid vergeleken met de rest van Nederland hoog en het gemiddelde opleidingsniveau lager. Het percentage kinderen dat leeft in een gezin met een uitkering ligt ook boven het landelijk gemiddelde. Zowel op bestuurlijk- en ambtelijk niveau als vanuit het onderwijs zijn hierover zorgen geuit. Het is de taak van de regionale samenleving ook deze kinderen in staat te stellen maatschappelijk volwaardig te kunnen participeren.

Een goede schoolopleiding en werk zijn hiervoor onontbeerlijk en dragen bij aan de leefbaarheid in de regio. Daarom startte in 2015 het initiatief Weekendschool Oldambt, inmiddels uitgegroeid tot een professionele stichting onder leiding van betrokken regio-ambassadeurs. Het is tijd om de Weekendschool Oldambt vleugels te geven!

Enthousiaste kinderen en gastdocenten

Voor de derde keer start per 1 november een nieuwe groep enthousiaste en leergierige kinderen, mede dankzij subsidies van: het Kansfonds, Oranjefonds en een bijdrage van de gemeente Oldambt. Als leslocatie fungeert De Stuwe in Winschoten.

Ook zetten zich gastdocenten uit de regio zich geheel belangeloos in; professionals uit vele beroepsgroepen, die met passie over hun vak vertellen en de leerlingen daar in meenemen. Bijvoorbeeld een journalist, een dierenarts, een huisarts, een stratenmaker, een banketbakker of een advocaat. Nieuwe gastdocenten zijn altijd welkom!

Twintig zondagen

De weekendschool biedt ca. 20 zondagen een uitgebalanceerd programma aan, waardoor kinderen kennis maken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij. Weekendscholen vind je in meerdere, vaak grotere, steden verspreidt over Nederland. Het is een beproefd concept waarbij honderden kinderen jaarlijks uitstromen met een betere kwalificatie voor het vervolgonderwijs en de daarop volgende beroepskeuze. De Weekendschool Oldambt is uniek in zijn soort omdat zij werkt vanuit een plattelandsregio. De uitvoering van de werving en begeleiding van de leerlingen is in goede handen bij Elif Bakar, tel. 06-24412749. Kent u leerlingen van groep 7 van de basisschool die in de gemeente Oldambt wonen? Meld ze aan!

Vrienden van de Weekendschool

Voor de verdere ondersteuning vanuit ouders en het bedrijfsleven starten we nu met een grootscheepse crowdfunding actie, via o.a. de Rotary Winschoten, ondernemersverenigingen in Oldambt, sponsoren en de Social Media. We zoeken bijvoorbeeld nog middelen of mogelijkheid van vervoer om de kinderen van de buitendorpen naar de Weekendschool te laten reizen, we willen graag een spetterend begin en einde van het schooljaar organiseren, etc.

Voelt u er wat voor om een (vrijwillige) bijdrage te leveren, neem dan contact op met Maud Diemer, projectleider Weekendschool Oldambt, m.diemer@cmostamm.nl, tel. 06 46078222. U krijgt dan een informatiepakketje toegestuurd en levert daarmee direct een bijdrage voor de jeugd in Oldambt!

Ingezonden.

Foto: Freepik

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.