Meer kansen voor mbo’ers met autisme

Foto: Gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – Op donderdag 7 september start een nieuw project in Winschoten voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Mbo-leerlingen die zo’n stoornis hebben, worden in het kader van dit zogenaamde KAIRO-project geholpen met het behalen van een diploma en het voorkomen van problemen op school.

Waarom hebben deze jongeren hulp nodig?
Jongeren met een autismespectrumstoornis die een middelbare beroepsopleiding volgen hebben soms extra ondersteuning en begeleiding nodig. Dit komt omdat ze vaak meer moeite hebben met het verwerken van informatie en minder goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben. Omdat mbo-opleidingen hier in toenemende mate een beroep op doen, is het percentage schoolverlaters
onder jongeren met deze stoornis een stuk hoger.

Het KAIRO-project
Om deze jongeren te helpen om hun opleiding af te maken, is het Noorderpoort in de stad Groningen gestart met een zogenaamd KAIRO-project. KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs en is een samenwerking tussen het Noorderpoort en het Autisme Team NoordNederland in Groningen.

KAIRO in Oldambt
Omdat veel jongeren in de gemeente Oldambt ook baat kunnen hebben bij deze aanpak, zijn de mogelijkheden om dit project uit te breiden naar het Noorderpoort in Winschoten onderzocht. Met succes, want de eerste leerlingen zijn inmiddels gestart.

Samenwerking
Het KAIRO-project in Winschoten is een initiatief van de gemeente Oldambt, Lentis Jonx en Noorderpoort.

 

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.