Werkzaamheden De Meet en Dorpsplein vorderen gestaag (Update)

Foto: Jan Doornkamp

BELLINGWOLDE – De werkzaamheden aan de Meet en het Dorpsplein in Bellingwolde vorderen gestaag. Hierbij een aantal nieuwe foto’s.

De Meet in Bellingwolde wordt grondig aangepakt. Dit om het gebouw een bijdetijdse uitstraling te geven en de ruimtes beter te benutten. Zo komen er een aantal multifunctionele vergaderruimtes en kantoren in. De bibliotheek krijgt een centrale rol in het nieuwe gebouw. Nu is die wat aan de zijkant weggestopt, maar na de verbouw komt de bibliotheek direct bij de ingang te liggen. Ook komt er een glazen wand tussen het sportcafé en de sporthal. Daarnaast worden een aantal energiebesparende maatregelen toegepast.

Ook het Dorpsplein krijgt een nieuwe uitstraling. De parkeerplaatsen worden efficiënt geordend, zodat er iets meer parkeerruimte ontstaat. De toegangsweg naar de Meet wordt in een laanstructuur aangelegd om de vindbaarheid en de aantrekkelijkheid van De Meet te vergroten.

De verbouw, die wordt verricht door Stijkel Bouw uit Scheemda, vordert gestaag. Hiervoor is de bibliotheek tijdelijk verhuisd naar het gebouw van het Dollard College, ook aan het Dorpsplein. De sporthal en het partycentrum blijven tijdens de verbouw gewoon geopend en bereikbaar. Het consultatiebureau houdt zitting bij de huisartsenpraktijk en in Winschoten.

De verbouwing kost bijna een miljoen euro. Dit is twee ton meer dan in 2016 was begroot. Volgens wethouder Bart Huizing komt het doordat de prijzen enorm zijn gestegen. Toch heeft de gemeente er niet voor gekozen de verbouw te versoberen en zal Bellingwolde halfweg november een mooi multifunctioneel gebouw hebben waar ook weer een plek voor de jeugd wordt gerealiseerd.

De bomen langs en op het Dorpsplein in Bellingwolde zijn door de gemeente gekapt en aannemingsbedrijf Hoornstra uit Nieuw-Buinen is gestart met de wegwerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het herinrichten van de parkeerplaats en de toegangsweg inclusief het trottoir.

Foto’s: Jan Doornkamp