SP: onderzoek aanrijtijden ambulances bij sluiting Lucasziekenhuis

Foto: Catharina Glazenburg

WINSCHOTEN – Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een rapport uitgebracht over de bereikbaarheid van spoedeisende ziekenhuiszorg. Hieruit blijkt, dat bij sluiting van het Lucasziekenhuis een deel van de regio onveilig lange aanrijd- of vervoerstijden van de ambulance krijgt. Hierbij is door het RIVM overigens niet meegerekend dat er een vervangend ziekenhuis in de buurt komt: de nieuwe OZG-locatie in Scheemda. De Socialistische Partij wil meer duidelijkheid en heeft vragen gesteld in de Provinciale Staten.

“Volgens het RIVM kunnen mensen in sommige gebieden niet binnen de maximumnorm van 45 minuten door de ambulance worden opgehaald en naar een ziekenhuis worden gebracht, wanneer het Lucasziekenhuis in Winschoten sluit”, zegt SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele. “Zonder het Lucas worden volgens het rapport 2300 mensen niet goed bereikbaar voor de ambulance en 11.200 mensen te ver verwijderd van goede verloskundige zorg”. Wel wijzen de socialisten erop dat het RIVM het dichtbijgelegen nieuwe ziekenhuis in Scheemda niet heeft meegenomen in deze berekening. Het kan dus zijn, dat het sluiten van het Lucas en het openen van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda voor de aanrijtijden niet uitmaakt.

“Er moet vóór sluiting van het ziekenhuis in Winschoten duidelijkheid komen over de bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg”, aldus Serbanescu-Kele. “Dreigt een deel van onze provincie zonder goede zorg te komen zitten, moeten er maatregelen worden getroffen”

Ingezonden door de SP

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.