Ambacht molenaar op de lijst Immaterieel Erfgoed van UNESCO

Foto: Hilvert Huizing

REGIO – De kogel is door de kerk: het ambacht van molenaar staat nu officieel op de lijst van Immaterieel Erfgoed van UNESCO.

Met u zijn wij natuurlijk bijzonder verheugd dat Unesco heeft erkend hoe bijzonder het molenaar-schap is.

Molens in de vreugd
Om dit heugelijke nieuws te onderstrepen heeft Erfgoedpartners de molenorganisaties/molenaars in Groningen gevraagd hun molen(s) tot en met
zondag 10 december in de vreugd te zetten als teken dat wij als molenaars trots zijn op ons ambacht en de plaatsing op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed!

Wij hopen dat deze erkenning er ook toe zal leiden dat (meer) mensen zich aanmelden voor de opleiding tot vrijwillig molenaar. Want molenaars hebben we nooit genoeg!

Wiekstanden
Van oudsher konden molenaars berichten doorgeven door de wieken van hun molen op een bepaalde manier vast te zetten. Ook nu worden deze wiekstanden nog steeds toegepast. De berichten kunnen ‘gelezen’ worden met het gezicht naar de molen toe. Overleden molenaars werden herdacht door de wieken in de rouwstand te zetten. Geboorten werden bekend gemaakt en jubilea gevierd met de wieken in de vreugdestand.

De vreugdestand
Bij de vreugdestand staat het onderste deel van de roede iets naar links, maar valt nog wel in het vlak van de onderbouw. Soms wordt er ter verhoging van de feestvreugde een vlag recht op in de bovenste wiek gestoken.

Molens van Het Groninger Landschap
Van de 86 molens in de provincie Groningen heeft Het Groninger Landschap er 15 in haar bezit, om deze te beschermen en te behouden. De molens worden draaiend gehouden door vrijwillige molenaars die allemaal een opleiding tot molenaar hebben gevolgd bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Al onze molens zijn toegankelijk voor publiek, zodat iedereen van deze historie kan genieten.
Zie: www.groningerlandschap.nl/erfgoed/molens-groningen/

Molens in de provincie Groningen
Ooit draaiden er in de provincie Groningen meer dan 1000 molens. Elke dag maalden ze graan, pelden ze gerst of zaagden ze hout. Nu zijn ze een herinnering aan het Groningen van weleer, toen koren en graan nog zo’n belangrijke en bepalende rol in onze provincie speelden en ons zoveel welvaart brachten. De economische rol van de molens is uitgespeeld, maar in het landschap zijn ze nog steeds heel bepalend. Als vertrouwde bakens en herkenningspunten doemen ze vaak als eerste op aan de horizon

Ingezonden door: Thea Pol, communicatiemedewerkster en Groninger Landschap

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.