Isis Kraamzorg en Kraamzorg Het Groene Kruis starten met Matchmaker Zorg

Foto: http://www.freepik.com/

GRONINGEN – Vanaf 1 januari 2018 starten Isis Kraamzorg en Kraamzorg Het Groene Kruis als eerste kraamzorgorganisaties in het noorden met de Matchmaker Zorg. Met dit innovatieve programma kunnen klanten en kraamverzorgenden aan elkaar worden gekoppeld op basis van voorkeuren, wensen en behoeften.

Om de eerste periode na de bevalling zo prettig mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de kraamverzorgende goed bij de klant past. Om dat te realiseren zetten Isis Kraamzorg en Kraamzorg Het Groene Kruis de Matchmaker Zorg in: een programma waarmee de best mogelijke match tussen (aanstaande) ouders en kraamverzorgenden kan worden gerealiseerd.

Kwaliteit
Vooral in de zorg is de persoonlijke relatie erg belangrijk. Wanneer (aanstaande) ouders kraamzorg nodig hebben, willen zij graag een goede relatie met de kraamverzorgende. Matchmaker Zorg streeft naar de ideale relatie tussen (aanstaande) ouders en kraamverzorgenden. Dat is niet alleen prettig voor de klant maar ook medewerkers beleven meer plezier aan hun werk als zij worden ingezet op hun interesses, persoonlijkheid en talenten. Daarmee draagt de Matchmaker Zorg bij aan de kwaliteit van de kraamzorg van beide kraamzorgorganisaties.

Hoe werkt het?
De klant vult op de computer of tablet haar persoonlijke wensen in. Deze wensen worden naast de gegevens en voorkeuren van de kraamverzorgenden gelegd waarna de beste match van klant en kraamverzorgende wordt gezocht.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.