Frank en Marina Ferrari blij met cheque van 15.000 euro voor Kinderhotel Wedde

Foto: Geert Smit

WEDDE – Vanavond namen Frank en Marina Ferrari namens het Kinderhotel een cheque van 15.000 euro in ontvangst.

De Rotaryclubs uit Pekela en Papenburg zijn al sinds 1972 met elkaar verbonden en werken sinds een aantal jaren al samen om de Burchtfair in Wedde te organiseren. Ook inwoners uit het naast Westerwolde gelegen Duitse Emsland hebben de weg naar deze fair inmiddels gevonden. En dit niet in de laatste plaats door onze samenwerking met Rotaryclub Papenburg die ook in de regionale pers voor de nodige bekendheid heeft gezorgd.

De Burchtfair wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor diverse doelen maar in het bijzonder voor de in de burcht gevestigde Kinderhotel. Doelstelling van dit hotel is om gedurende het jaar een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen en jongeren tot 16 jaar te zijn die aan de andere kant van het geluk geboren zijn en die niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te gaan. In Kinderhotel Burcht Wedde kunnen jaarlijks zo’n 600 kinderen ontsnappen aan de problemen van alledag en even onbezorgd kind zijn.

Een instelling waar de beide Rotaryclubs zich ook in lijn met hun doelstellingen graag voor willen inspannen. In het jaar 2016, toen de laatste Burchtfair werd georganiseerd, is er uit de netto-opbrengst een bedrag van €. 3.375 afgezonderd voor dit Kinderhotel.

Tot dusverre waren dat uitsluitend kinderen uit Nederland. Omdat de reservering voor het Kinderhotel was verdiend door zowel Rotaryclub Pekela als Rotaryclub Papenburg rees al snel de vraag of het Kinderhotel ook ingezet zou kunnen worden voor kinderen uit Emsland die in dezelfde positie verkeren als de doelgroep van het Kinderhotel.
Deze toezegging opende de mogelijkheid om binnen de Rotaryorganisatie in Nederland ondersteuning te krijgen voor dit project omdat het niet alleen een sociaal doel betreft maar bovendien grensoverschrijdend was. Daardoor groeide de pot voor het Kinderhotel met €. 2.125,-.

In augustus 2017 bleek dat ook Odd Fellow-clubs uit Veendam middels het organiseren van een golf-clinic geld wilden inzamelen voor het Kinderhotel. Ook zij waren enthousiast over de doelstelling: geld inzamelen voor kinderen in zowel Nederland als Duitsland die best een korte vakantie konden gebruiken op de burcht te Wedde. Een opbrengst van €. 2.000 kon worden toegevoegd aan de “pot” voor het Kinderhotel zodat de het beschikbare bedrag inmiddels was gegroeid naar €. 7.500.

De vraag aan de EDR (Eems-Dollard-regio) of zij het initiatief, wat naadloos aansluit bij de doelstellingen van de INTEREG-regeling, in financiële zin zouden willen ondersteunen, werd volmondig bevestigd. De EDR was bereid om het ingezameld bedrag te verdubbelen.

Vanavond overhandigden de Rotaryclubs uit Pekela en Papenburg, alsmede de gezamenlijke Odd Felllow-clubs uit Veendam, een cheque aan het bestuur van het Kinderhotel in de orde van grootte van €. 15.000,-. Met dit bedrag krijgen 100 kinderen met hun begeleiders de mogelijkheid even voor een paar dagen te kunnen ruiken aan de zonnige kant van het leven en de sores van alle dag achter zich te laten.

Foto’s: Geert Smit

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.