Dokter Hans Berg reikt eerste brochure Wedde dat ’t Lukt uit tijdens lancering netwerk Zorgzame Dorpen Groningen

Foto ingezonden door Harm Stubbe

GARMERWOLDE- In een overvolle dorpskerk (200 personen) in Garmerwolde werd gisteren het provinciale netwerk Zorgzame dorpen Groningen gelanceerd. Aanwezig waren vele vertegenwoordigers van 70 dorpen (dorpsraden) zorgprofessionals, wethouders, beleidsmedewerkers, gemeenteraden, mensen van de provincie, UMCG, directeuren van zorgaanbieders, RUG, KPN, enz. De gedeputeerde Eelco Eikenaar moest verstek laten gaan omdat hij een afspraak had over het gasdossier met minister Wiebes.

Daan Bultje, de directeur van Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland, was is deze vrijdagmiddag dagvoorzitter. Hij werd hierbij met tekst en muziek ondersteund door de cabaretier Arno van der Heijden. Na de openingsacts door Arno was het de beurt aan drie dorpen die in de provincie Groningen belangrijke stappen zetten of hebben gezet op het gebied van zorginitiatieven.

Het eerst was het gastdorp Garmerwolde aan de beurt, dat na een introductie in woord en beeld door Arno hun project toelichtten, n.l .het ontwikkelen van een zorgcomplex waar meerdere generaties onderdak zouden kunnen vinden.

Vervolgens was het de beurt aan Bierum dat druk bezig is met het opzetten van een telefoon(zorg)keten. Vervolgens richtte Arno zich tot het publiek om als laatste maar wellicht het meest succesvolle en aansprekend provinciaal project Wedde dat’ t lukt uit Wedde/Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo voor te stellen.

Na iedere presentatie interviewde Daan Bultje de vertegenwoordigers over bereikte resultaten, mogelijke knelpunten en eventuele tips. Hiervoor werden voor Wedde dat ‘t lukt de volgende personen geïnterviewd: Hans Berg (huisarts en initiatiefnemer), Renate Bruin (dorpsondersteuner) en als laatste Harm Stubbe (vertegenwoordiger van de dorpsraad Wedde). Deze laatste had ook nog een primeur in petto, n.l. de mededeling, dat het nieuwe gemeentebestuur van Westerwolde definitief heeft besloten om de werkwijze van Wedde dat ’t lukt uit te rollen naar de totale gemeente Westerwolde. Zo groeit het werkgebied van de Stichting van 1350 inwoners (ooit begonnen in Wedde) naar wellicht uiteindelijk rond de 24.500 inwoners. Dit werd met een luid applaus ontvangen.

Vervolgens richtte de secretaris-generaal van het ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport): Erik Gerritsen zich in een videoboodschap tot de deelnemers en het publiek, waarbij hij zijn enthousiasme op de deelnemers overbracht en hen uitnodigde om tijdens zijn bezoek aan Groningen in april a.s. met hem van gedachten te wisselen.

Er werden vijf personen voorgesteld voor een panelgesprek, waaronder een accountmanager van Menzis, een hoge ambtenaar van ministerie van VWS, Janneke Snijder (oud-burgemeester van de gemeente Bellingwedde en nu ambassadeur van de zorgzame dorpen), een vertegenwoordiger van Building (gezond wonen) en iemand van de Stichting de Hoven.

Na weer een intermezzo van Arno van de Heiden werd overgegaan tot de uitreiking van het boekje van Wedde dat ’t lukt, getiteld: Wedde dat ‘t lukt, handig boekje voor zorgzame initiatiefnemers van ervaringsdeskundige dorpen. Dit is een initiatief van de Groninger Dorpen, die ook deze middag had georganiseerd. Op het podium, met als achtergrond het bestuur van Wedde dat ‘ t lukt, werd onder leiding van Inge Zwerver (Groningse Dorpen) de informatiebrochure door Hans Berg uitgereikt aan de ambtenaar van VWS.

Vervolgens werd het Netwerk Zorgzame Dorpen gelanceerd. Dat ging op een hele ludieke manier: vanachter uit de kerk kwamen drie scheepstouwen die over het publiek werden geleid naar het middelpunt van de kerk, het koor. Daar werden deze drie touwen door Inge Zwerver, de ambtenaar van VWS en Hans Berg door middel van een knoop met elkaar verbonden. De verbinding, het netwerk, was daarmee een feit.

Na een slotlied van Arno werden alle deelnemers en publiek naar het midden van de kerk (het koor) geleid, zodat er een groepsfoto kon worden gemaakt. Met samenzang werd deze bijeenkomst op een zeer ludieke manier afgesloten en was er nog gelegenheid voor een borrel en netwerken.

Ingezonden door Harm Stubbe van Wedde dat ’t Lukt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.