Verzet tegen windpark Veenkoloniën gaat door

Foto: Catharina Glazenburg

VEENKOLONIËN – Windpark De Drentse Monden en Oostermoer mag worden aangelegd. Dit was de uitspraak van de Raad van State op woensdag 21 februari 2018. Maar het verzet gaat door.

“Het inpassingsplan ‘Windpark De Drentse Monden en Oostermoer’ blijft in stand. De bezwaren tegen het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de daarbij behorende besluiten die het windpark mogelijk maken, zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 21 februari 2018.

Dat betekent dat het windpark met 45 windturbines in de gemeenten Aa en Hunze en BorgerOdoorn mag worden aangelegd. Tegen het windpark in Drenthe bestaat veel weerstand. Omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties zijn tegen de komst van de windturbines in het gebied. Volgens hen tasten die het Drentse landschap aan en zijn er geschikte alternatieve locaties voor het windpark. Daarnaast vrezen ze overlast.

Draagvlak
Een belangrijk bezwaar van de omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties is dat er geen draagvlak is voor de aanleg van het windpark. In de uitspraak legt de afdeling bestuursrechtspraak uit dat het ontbreken van draagvlak “op zichzelf niet betekent dat de ministers het inpassingsplan niet hadden mogen vaststellen.” Er is geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. Bij projecten zoals dit windpark spelen veel belangen een rol. Het is aan de ministers om een afweging te maken tussen het “nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden”.

De taak van de bestuursrechter
Het is niet de taak van de bestuursrechter om zijn eigen oordeel in de plaats te stellen van dat van de ministers, aldus de afdeling bestuursrechtspraak. Dan zou hij zich namelijk op het politieke vlak begeven, terwijl het aan de ministers is om over hun besluit verantwoording af te leggen aan de Tweede en Eerste Kamer. De taak van de bestuursrechter is om te beoordelen of het besluit “berust op voldoende kennis over de relevante feiten en belangen” en goed is gemotiveerd. Ook moeten de nadelige gevolgen van het besluit in verhouding zijn met het doel van het besluit. De bezwaren die de omwonenden en organisaties naar voren brachten, leiden echter tot het oordeel dat het besluit voldoende is onderzocht en gemotiveerd. De besluiten om het windpark aan te kunnen leggen zijn daarom rechtmatig en blijven in stand. ”

Platform Storm reageert op bovenstaande met: Ons verzet gaat door!

Platform Storm: “Want ook als deze ene belangrijke vergunning toegekend, ze zijn er nog 23 “vergeten”. Ergens is er altijd een sprankje hoop geweest binnen ons bestuur dat er in dit bijzonder ondemocratische, geldverslindende en verwoestende proces iemand die daartoe de bevoegdheid heeft zou opstaan en op zijn minst een aantal kritische vragen zou stellen.
We weten nu dat zelfs de Raad van State niet bereid is extra onderzoek te eisen en
blindelings alles goedkeurt. Zo krijgen wij Noordelingen wederom geen kans op
een eerlijk proces en of alternatief. Deze bijzonder slecht onderbouwde uitspraak
zal door onze advocate stukje voor stukje worden gefileerd en dat zal in de
actieberichten en media worden gepubliceerd .

Uiteraard informeren wij niet alleen u -onze achterban- maar zijn we ook bezig om
de politiek in te lichten over de poppenkast die onze rechtspraak kennelijk is
geworden. Want als de Tweede Kamer het niet wilt, gebeurt het niet”.

Juridische informatieavond

Platform Storm organiseert op 15 maart een juridische informatieavond. Dit vindt plaats in de MFA aan het Noorderdiep 127 in Nieuw Buinen. De advocate van Platform Storm is die avond aanwezig om uit te leggen welke mogelijkheden er zijn tegen het besluit van de Raad van State in beroep te gaan. De avond begint om 20.00 uur.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.