..

Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen en referendum Wiv2017 Veendam

Foto: Gert Jan Kruizinga

VEENDAM – Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum Wiv 2017 gehouden in de gemeente Veendam. De voorzitter van het centraal stembureau heeft vanmorgen tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Van de 21 zetels zijn er 16 volle zetels toegewezen. De 5 restzetels zijn verdeeld onder GemeenteBelangen, Partij van de Arbeid, Democraten 66, ChristenUnie en GroenLinks. Deze partijen ontvangen ieder 1 restzetel. Hieronder het volledige overzicht.

Politieke Partij Stemmen Zetels

GemeenteBelangen Veendam 3281 7

Partij van de Arbeid 2103 4

Socialistische Partij 1659 3

VUK 1106 2

Christen-Democratisch Appèl 845 1

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 827 1

Democraten 66 530 1

ChristenUnie 502 1

GroenLinks 454 1

Aantal blanco stemmen 45

Aantal ongeldige stemmen 21

Gekozen raadsleden

Tijdens de zitting is ook de verdeling van de raadszetels op persoonsniveau bekend gemaakt. De gekozen raadsleden in alfabetische volgorde zijn:

· De heer R. Feijen Gemeentebelangen

· Mevrouw A.M.A. Grimbergen Partij van de Arbeid

· De heer A. Hammenga Christen-Democratisch Appèl

· De heer D.J. Klamer ChristenUnie

· Mevrouw C.A. Knot GemeenteBelangen

· De heer A.H. Kraan GemeenteBelangen

· De heer J.P. Langen VUK

· Mevrouw P. Loots Partij van de Arbeid

· De heer T. Mete Partij van de Arbeid

· De heer T.M. Mooijman GroenLinks

· Mevrouw Y.de Raad Partij van de Arbeid

· De heer H.J. Schmaal GemeenteBelangen

· Mevrouw A.D. Schoonewille Socialistische Partij

· De heer H. Schoonewille Socialistische Partij

· Mevrouw A.A. Spelde Democraten 66

· Mevrouw L. Veenstra Socialistische Partij

· De heer J. Westerhuis GemeenteBelangen

· De heer B. Wierenga Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

· De heer N.J. van Woerkom GemeenteBelangen

· Mevrouw E.J.M. Zondag VUK

· Mevrouw M.G. Zweerts de Jong GemeenteBelangen

Uitslag Referendum Wiv2017

De definitieve uitslag van het referendum Wiv2017 in de gemeente Veendam is 41,8% voor en 58,2% tegen.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.