Herdenking 450 jaar verovering Huis te Wedde

Foto: Jan Bossen

WEDDE – Vandaag vond in Wedde de herdenking 450 jaar verovering Huis te Wedde plaats.

Op 24 april 1568 werd het Huis te Wedde door de troepen van graaf Lodewijk van Nassau-Dillenburg namens zijn broer prins Willem van Oranje-Nassau ingenomen. De borg was op dat moment bezit van Jan van Ligne, graaf van Arenberg, stadhouder van Groningen & Ommelanden namens koning Filips II en heer van Westerwolde. Drost Matthias Orth en de bezetting kregen de vrije aftocht en in de weken daarna werden in Wedde enkele duizenden huurlingen en vrijwilligers gerekruteerd voor een aanval op het Spaansgezinde Groningen. Op 23 mei van datzelfde jaar leidde dat tot de Slag bij Heiligerlee, waarbij zowel graaf Arenberg als graaf Adolf van Nassau sneuvelden. De gebeurtenissen in Wedde vormden daarmee de “opmaat” naar de Tachtigjarige Oorlog. Met een knipoog naar het verleden kunnen we zeggen dat in Wedde het latere Nederland ontstond.

Om deze bijzondere datum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseerde de Historische Vereniging Westerwolde vandaag een herdenkingsprogramma in de protestantse kerk van Wedde. In het koor van de kerk was door de Groninger Archieven een expositie ingericht over de gebeurtenissen rond 1568. Verder waren er de lezingen:

-De betekenis van de 24e april 1568 in de regionale en nationale geschiedschrijving’, door drs. J.G. Abbes, voorzitter van de Historische Vereniging Westerwolde.

-‘Matthias Orth en de “confuse pampieren” van Wedde’, door dhr. R.M.A. Wegman,
secretaris van de Stichting Monumenten Westerwolde.

-‘Vertaalslag rond Heiligerlee en de oorlogsdreiging in brieven uit 1568’, door dhr. A. Beuse, hoofd studiezaal van de Groninger Archieven.

-‘Wedde als lieu de mémoire’, door mr. F.A. Bergman, voorzitter van de Stichting
Monumenten Westerwolde.

Na de lezing: ‘De zin van herdenken’, door mr. L.J. Klaassen, wnd. burgemeester van Westerwolde werd bij de Burcht een herdenkingsplaquette onthuld.

Foto’s: Jan Bossen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.