Bijeenkomst Blijven wonen in Westerwolde goed bezocht

Foto: Jans Velthuis

LAUDE – Donderdagavond vond in de oude melkfabriek te Laude de bijeenkomst Blijven wonen in Westerwolde plaats.

Zo’n 70 personen bezochten donderdagavond de bijeenkomst Blijven wonen in Westerwolde. De leiding van deze avond was in handen van Herman Bekker. Diverse sprekers namen het woord. Namens de gemeente Westerwolde sprak beleidsmedewerker van de afdeling Wonen, dhr. Bart Gorter, over de door het College nieuw op te stellen Woonvisie. Van de vereniging Groninger Dorpen vertelde mw. Inge Zwerver vertellen over: ‘Thuis blijven wonen? Graag in eigen dorp!’. Verder kwamen mensen aan het woord die ervaring hebben in het bouwen van en wonen in een dergelijk project. Stichting BWiW presenteerde een concrete locatie met de mogelijkheid om ± zeven appartementen te realiseren en bestuursleden van de stichting Melkfabriek gaven informatie over de plannen en de (mogelijk) toekomstige gebruikers.

Onder het genot van een hapje en een drankje konden de aanwezigen ideeën uitwisselen over de mogelijkheden van het ‘Blijven wonen in Westerwolde’. Ook werden ze in de gelegenheid gesteld de oude melkfabriek van binnen te bekijken.

Foto’s: Jans Velthuis

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.