Janny de Vries en Jan Rengers nemen afscheid als bestuursleden van RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg

VLAGTWEDDE – Zaterdagmiddag werd tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van de twee bestuursleden: Janny de Vries en Jan Rengers.

Zaterdagmiddag werd tijdens de jaarvergadering van RTV afscheid genomen van twee bestuursleden die hun sporen bij de lokale omroep ruim hebben verdiend. Janny de Vries legt met ingang van september na 12 jaar haar functie als secretaresse bij RTV Westerwolde neer. Ook stopt zij met de presentatie van het programma Diverdoatsie.

Jan Rengers heeft ook aangegeven te stoppen als voorzitter. Na 10 jaar geeft hij het stokje door aan Rien de Heer. Voor de functie van secretaresse wordt nog naar een geschikte kandidaat gezocht. Jan en Janny blijven wel als vrijwilliger aan RTV Westerwolde verbonden.

Namens RTV Westerwolde kregen ze bloemen en cadeaus aangeboden. Omdat beide van een lekker wijntje houden werd bij wijze van grap ook meteen hun drankvoorraad aangevuld.

Harrie Woldendorp maakte voor de scheidende bestuursleden het onderstaand gedicht. Voor de mensen die Jan en Janny kennen behoeft de tekst verder geen uitleg…..

Afscheidsgedicht voor Jan en Jannie..

Moi,

Uren, dagen Maanden, jaren Vlieden als Een schaduw heen Ambtenaren Uitgezonderd Geldt die wet Voor iedereen

De tijd die kent Zijn ijz’ren wetten Alles komt en Gaat weer heen ’t Is een waarheid Onontkoombaar Wat samenkomt Gaat weer uiteen

Ook ’t besturen Van een omroep Is voor even Kent zijn end’ Voorzitter en Secretaris Zijn met dit feit Wel bekend

Zij gaven aan Een tijd geleden Te willen stoppen Dees’ affeer Weg bij Radio Westerwolde Dat stemt droef en Doet ook zeer

Een decennium Koersbepalend Als kapitein Ferm op de brug Stond Jan Rengers Onverschrokken Edoch ‘t is klaar Nu treedt hij terug

Jan was als leider Welhaast bescheiden Maar ook beducht Op het gevaar Dat loerde op zijn Westerwolde Dan stond hij pal Van zessen-klaar

Zijn dossierkennis Was onomstreden Hij droeg zijn archief Steeds met zich mee Het puilde uit met Paperassen Van kort, iets langer En heel lang gelee

Mevrouw De Vries Oftewel Jannie Verleende zorg En gaf gehoor Had kortom oog voor ‘t Welbevinden Van alle zangers Binnen ’t omroepkoor

Als ware zij ‘Moeder van de omroep’ Bakte zij haar koek of cake Voor de gewaardeerde Medewerkers Dag in, dag uit En week na week

Grunnigers in hart En nieren Stonden zij pal Voor wat verbond Binnen d’ eigen Samenleving Hun eigen omroep Die veel doorstond

Wij danken hen zeer Voor wat zij deden En lieten voor De goede zaak Te weten Radio Westerwolde Hun opvolgers wacht Een zware taak..

Toch zien zij En naar ik hoop U allen Vol vertrouwen Naar wat komt Toekomstvisie? Samen op weg Richting ’n fraaie morgenstond..

HHW juli 2018

Foto’s: Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.