“Kadernota 2019 doet oude tijden herleven”

Foto: Catharina Glazenburg

WESTERWOLDE – In reactie op de kadernota 2019 en het collegeprogramma 2019 – 2022 maakt CDA Westerwolde de vergelijking met “Heerlijkheid Westerwolde”. Het CDA Westerwolde is van mening dat in de kadernota en in het collegeprogramma een aantal opvallende zaken staan vermeld, die de gemeente terugbrengen in de tijd waarin Westerwolde geïsoleerd lag in het Bourtangermoor en overgeleverd was aan bestuurlijke grillen.

CDA Westerwolde maakt zich zorgen over de individuele aanpak van regionaal spelende thema’s, zoals werkgelegenheid, economie, landbouw, duurzaamheid en openbaar vervoer. Daarbij wil dit college “eigen regels” opstellen op o.a. recht op bijstand en landbouw. Ook heeft dit college het voornemen om meer taken naar zich toe te trekken, in plaats van over te laten aan professionele instellingen en de markt (o.a. schuldhulpverlening en openbaar onderwijs). Hierbij lijkt dit College als uitgangspunt te nemen dat zij het zelf beter kunnen, maar nergens blijkt uit waarom.

Het CDA moest bij het lezen van de kadernota denken aan vroegere tijden. Alhoewel wij als CDA trots zijn op onze herkomst en op de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente, vinden we dat het isoleren van Westerwolde in de huidige tijd een slecht plan is. Ook het besturen van Westerwolde alsof onze gemeente zich niet hoeft te houden aan landelijke, provinciale of Europese wet- en regelgeving is niet verstandig. Het terughalen van werkzaamheden met het idee dat wij het (per definitie) zelf beter doen, is niet wenselijk.

Het CDA roept het College dan ook op om zich als een goede (gast)heer te gedragen en goed te zorgen voor onze mooie gemeente en haar inwoners.

Fractie CDA Westerwolde

Herma Hemmen

Fractievoorzitter

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.