Officiële aftrap Landschapsbiografie Westerwolde tijdens de Dag van het Westerwoldse Landschap

Foto: Jan Glazenburg

WEDDE – Vanmorgen is tijdens de Dag van het Westerwoldse Landschap de officiële aftrap gegeven voor de Landschapsbiografie Westerwolde. Dit werd gedaan door projectleider Jochem Abbes en hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek. Na een aantal toespraken en een lunch maakten de aanwezigen fietsexcursies naar de Westeresch bij Veele en het beekdal van de Ruiten Aa. Ook kon er een wandeling door het dorp Wedde en naar de Giezelbaarg worden gemaakt.

Gedurende een periode van twee jaar maakt een keur aan professionals en vrijwilligers een nieuw standaardwerk over het verleden, heden en toekomst van het gevarieerde en rijk gelaagde landschap Westerwolde,’het best bewaarde geheim van Nederland’ zoals Caspar Janssen van de Volkskrant dit gebied noemde. In ons land zijn acht landschapsbiografiëen uitgegeven, waarvan één over de Drentse Aa. Dit wordt de eerste landschapsbiografie over een gemeente in de provincie Groningen.

De landschapsbiografie wordt een ode aan het unieke landschap van Westerwolde. Het boek wordt voor een breed publiek geschreven en gaat over het landschap in de breedste zin van het woord: van erfgoed tot beheer. Het moet een kennisfundament vormen voor een duurzame toekomst van de streek. Om die reden zal de biografie, anders dan in de tot dusverre vervaardigde landschapsbiografieën, niet alleen aandacht worden besteed aan de geschiedenis en historisch gegroeide identiteiten van de streek, maar zeker ook aan de huidige kwaliteiten én aan de perspectieven die deze bieden voor een duurzame omgang met dit landschap in de toekomst. De Landschapsbiografie Westerwolde omvat dus zowel verleden, heden als toekomst.

Samenwerkingsproject
De landschapsbiografie is een project van de gemeente Westerwolde, waarbij nauw wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat om een zogenaamd ‘schrijverscollectief’; verschillende specialisten leveren bijdragen op hun terrein. De biografie wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Stichting Gebroeders Hessefonds, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Groninger Landschap Gemeente Stadskanaal, Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Monumenten Westerwolde en de gemeente Westerwolde. De Historische Vereniging Westerwolde en tal van particulieren leveren inhoudelijke bijdragen.

Het boek
In het boek worden 10 thema’s behandeld: aarde, archeologie, landschap, natuur, water, wonen, landbouw, grenzen, geloof en bezinning en landschapsbeleving. Het initiatief is genomen door Leontien Kompier, Rieks van der Wal en Theo Spek. De kernredactie wordt gevormd door: Geert Volders, Ruut Wegman, Jan Bakker, Bauke Roelevink, Jochem Abbes en Theo Spek.

Naar verwachting is de Landschapsbiografie Westerwolde in 2020 gereed, in het jaar dat ook de Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde grotendeels afgerond zal zijn. Het boek is bestemd voor de inwoners van Westerwolde, voor het onderwijs, (cultuur) toerisme, (natuurinclusieve) landbouw, beleidsmakers, beheerders en ontwerpers (landschapsarchitecten). De verwachting is dat het boek tussen 350 en 400 pagina’s gaat bevatten, waarvan minimaal 50% met foto’s. De eerste druk zal een oplage van 2750/3000 stuks bevatten. De prijs zal rond 30 euro zijn.

Na het verschijnen van het boek zal naar verwachting worden gewerkt aan een reisgids voor Westerwolde.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.