GroenLinks: wat gaat de provincie doen tegen de aanhoudende droogte?

Foto: Hilvert Huizing

GRONINGEN – GroenLinks wil duidelijkheid over de mate waarin natuur en landbouw onder de verdroging te lijden hebben.

Volgens het KNMI was de maand mei de warmste maand in driehonderd jaar, terwijl juni op plaats zes komt voor wat betreft de temperatuur. Wat de droogte betreft stond juni ook hoog op de lijst van maanden met de minste regen sinds 1920. Aan dat soort veranderingen kunnen we niet voorbij gaan. Veel steden zijn al bezig met plannen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en volgens de Statenfractie van GroenLinks in Groningen moeten er ook provinciaal plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Zij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

GroenLinks vindt dat er snel duidelijkheid moet komen over de mate waarin natuur en landbouw onder de verdroging te lijden hebben. De plannen die gemaakt worden om die verdroging te bestrijden zouden deel moeten gaan uitmaken van de Omgevingsvisie. Bij de uitvoering van de plannen zou samengewerkt moeten worden met de rijksoverheid. Tenslotte vraagt GroenLinks het provinciaal bestuur te zoeken naar mogelijkheden om eigen terrein meer groen te plaatsen.

Statenlid Harrie Miedema: “Het is belangrijk dat de provincie Groningen zelf het goede voorbeeld geeft en met plannen komt om iets te doen tegen de droogte”.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.