Voorbereidingen baggerwerkzaamheden kolk Oudeschans in volle gang

Foto: Jan Doornkamp

OUDESCHANS – In Oudeschans is men druk met de voorbereidingen voor het uitbaggeren van de kolk bezig.

In 2014 vatte de werkgroep van IVN Oldambt het plan op om de Dollardkolken in de regio in kaart te brengen en te inventariseren. Het streven is de kolken onder de aandacht te brengen omdat zij deel uitmaken van het landschap, de natuur en de geschiedenis van de regio. De Oudeschansker kolk is de eerste die wordt aangepakt. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een Dollardkolk is hersteld.

Op 7 april werd door gedeputeerde Henk Staghouwer het startsein gegeven van het project ‘Herstel van de Oudeschansker kolk’. De revitalisatie van deze kolk is een pilot, waarmee ervaring kan worden opgedaan die kan worden gebruikt voor het uitwerken van de plannen voor andere kolken.

Het mooie van de Oudeschansker kolk is dat allerlei elementen hier samenkomen. Vanuit de visie van IVN wordt natuurlijk in eerste instantie gekeken naar herstel van natuurwaarden. Naast de herstelwerkzaamheden is in samenwerking met de Stichting Vesting Oudeschans ook een educatief programma gemaakt, dit om belangstellenden te informeren over allerlei aspecten die bij de uitvoering van dit project aan de orde gaan komen.Door de nabijheid van de vesting Oudeschans is het echter ook voor archeologen interessant om te zien wat er uit het slib naar boven komt.

Op 31 mei werd de bodem van de Oudeschanskerkolk digitaal gescand. Dat gebeurde door het bedrijf “Medusa” te Groningen. Met behulp van een grondradar, die 50 opnamen per seconde maakte werd de bodem van de betreffende kolk in kaart gebracht.

De grondrader werd op de bodem van een kano geplaatst en daarna werd er in de kolk rondgevaren op een dusdanige wijze dat zo veel mogelijk bodem werd gescand. Ook de rietkraag werd hierbij niet vergeten. Nadat het scannen was geklaard stapte een filmster in de kano om het een en ander vast te leggen, zodat dat kan worden gebruikt ter documentatie. (Bron: IVN)

Uit de scans blijkt dat er diverse “niet natuurlijke voorwerpen” in de kolk liggen. Binnenkort wordt duidelijk wat deze voorwerpen zijn. De voorbereidingen voor de baggerwerkzaamheden zijn in volle gang. Naast de kolk zijn dijkjes gemaakt waartussen het slib straks wordt gestort, zodat archeologen dit goed kunnen onderzoeken. Ook zijn er voor de kraan, die de kolk gaat uitgraven, pontons in het water gelegd.

Foto’s: Jan Doornkamp en Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.