Geen gaslek in Winschoterdiep

Foto: Catharina Glazenburg

SCHEEMDA, ZUIDBROEK – Het Winschoterdiep tussen de N33-brug en Eexterbrug is weer normaal bevaarbaar. Vorige week werden er maatregelen getroffen voor de scheepvaart, omdat er gedacht werd aan een gaslek. Onderzoek van de Gasunie heeft uitgewezen dat het om vrijgekomen moerasgas gaat. Extern onderzoek heeft dit bevestigd.

Alle activiteiten beëindigd
Aanvankelijk was het traject afgesloten voor schepen. Vrijdag 3 augustus werd de stremming opgeheven, maar gold er wel een beperkte doorvaart voor schepen. De Gasunie was op dat moment nog bezig met onderzoek. Schepen konden elkaar niet passeren, doordat een deel van het kanaal was afgesloten met drijflijnen. Alle activiteiten van de Gasunie worden nu beëindigd, wat ook betekent dat wij als provincie de maatregelen opheffen.

Bron: Provincie Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.