Fotoverslag Etstoel Anloo

Foto: Jans Velthuis

ANLOO – Gisteren keerde het Drentse dorp Anloo weer vier eeuwen terug in de tijd.

Anloo keerde gisteren terug naar de 17de eeuw. Duizenden bezoekers verbaasden zich over de prachtige wijze waarop de inwoners van Anloo hun dorp vier eeuwen terug in de tijd brachten. Zij verruilden hun moderne kleren voor de sobere kleding van vroeger. De middeleeuwse kerk, de lommerrijke Kerkbrink en de landelijke dorpssfeer lieten de bezoekers het Drentse verleden beleven.

Centraal stond de rechtszitting in de middeleeuwse kerk van Anloo. Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar. Twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar op de feestdag van Sint Magnus, de derde zaterdag van
augustus, zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware gebeurtenissen. De personen die zaterdag terecht stonden, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd!

Dit jaar was het thema “spokerij en toverij”. Zowel in de kerk als daarbuiten. Bijgeloof is van alle tijden. Vroeger gebeurden er vaak dingen die onze voorouders niet konden verklaren. Dan moest het wel spokerij of toverij zijn. De Etstoel oordeelde in twee zaken waar het bovennatuurlijke een rol speelde: een vilder die zijn omgeving angst aanjaagde met spokerij en een vrouw uit Kolderveen die het kind van een dorpsgenoot zou hebben betoverd.

Rondom de kerk was een authentieke Drentse jaarmarkt met handelaren, muzikanten, goochelaars en andere artiesten die wat stuivers wilden verdienen met hun optreden. Het publiek kon zich ook vermaken met ouderwetse spelen: boogschieten, blokpikken en paardrijden en een rit door de Anloër dreven. Maar het meest bijzondere was toch dat de bezoeker midden in de 17e eeuw liep. Toneel, muziek en handel was overal; het heden en verleden liepen door elkaar.

Bron: Etstoel Anloo
Foto’s: Jans Velthuis
Klik HIER voor meer foto’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.