“Grunneger” middag bij Hof van Daam

Foto: Catharina Glazenburg

APPINGEDAM – “Vertèl ais Opwier” werkt weer mee aan een wel heel bijzondere “Grunneger” middag bij Hof van Daam aan de Dijkstraat 55-57 in Appingedam.

De “Grunneger” troubadour Hans van der Lijke met zijn prachtige “lusterlaidjes”, de schrijvers Fré Schreiber, Anna de Vries-Maarhuis, Nane van der Molen,
Atty Bos, en Tiny Veldhuis zullen hun medewerking verlenen bij de opening en de viering van het eerste lustrum van het nieuwe naastgelegen pand Hof van Daam.

Het begint om 14.00 uur op zondagmiddag 23 september 2018.
De opening zal worden verricht door de bekende schrijfster Lilian Schneider
Opgeven per telefoonnummer 0596-551369 of e-mail h.veldhuis30@kpnplanet.nl
Vol is vol!

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.