Grindpad wordt betonpad bij Oudeschans

Foto: Jan Doornkamp

OUDESCHANS – Bij Oudeschans wordt een betonnen fietspad aangelegd.

Het fietspad bij Oudeschans bestond voor een deel uit grind. “Dit is niet goed te onderhouden door o.a.  het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen” vertelde wethouder Bart Huizing. Daarom is besloten dit gedeelte te verharden.

Deze week is de firma Ad Nooren bezig het betonpad aan te leggen.  Het betreft het stukje fietspad langs de Oudeschanskerweg; het gedeelte rond het weiland wordt niet verhard omdat de ondergrond daarvoor niet geschikt is.

Foto’s: Jan Doornkamp

 

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.