Informatiebijeenkomst Erfgoedpanden in Appingedam

Foto: Vereniging van Groninger Monument Eigenaren

GRONINGEN, APPINGEDAM – Het gebouwde erfgoed in onze door aardbevingen bedreigde provincie wordt nog steeds buiten-proportioneel bedreigd door onduidelijke procedures, willekeur en onzorgvuldigheid. Er zijn nog teveel verschillen in benadering én bescherming als het gaat om monumenten, karakteristieke of beeldbepalende panden. De eigenaar komt terecht in een bureaucratisch moeras. Om meer duidelijkheid te krijgen voor de individuele eigenaar organiseert de Vereniging Groninger Monument Eigenaren een informatiebijeenkomst voor de eigenaren/bewoners van gebouwd erfgoed.

Op 14 november organiseert de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) een informatieavond voor eigenaren van erfgoedpanden. Het thema is de verschillende soorten Erfgoedpanden in onze provincie, van beeldbepalende gebouwen tot Rijksmonumenten, welke bescherming komen deze gebouwen toe, welke procedures worden gevolgd en welke ondersteuning kan de eigenaar verwachten bij herstel van schade of versterking van het gebouw? Deskundigen van het Erfgoedloket, de Nationaal Coördinator Groningen en TNO geven antwoord op deze en andere vragen.

Naast alle 200 leden van de vereniging zijn ook belangstellenden welkom die (nog) geen lid zijn. Vanaf 19:00 uur is men welkom bij de in Amsterdamse School stijl gebouwde en schitterend gerestaureerde kerk Kabzeël in Appingedam. Het programma start om 19:30 en duurt tot circa 22:00 uur. Toegang is gratis. Na afloop gelegenheid uw netwerk onder eigenaren van erfgoed te vergroten en kennis en ervaringen uit te wisselen.

De gegevens op een rij:

bijeenkomst: Informatiebijeenkomst Erfgoedpanden
locatie: MFC Kabzeël, Dijkstraat 77, 9901 AP Appingedam
parkeren: kan vlakbij en is gratis
aanvang: programma start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
entree: toegang gratis
doelgroep: eigenaren/bewoners monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden (ook niet-leden)

Meer informatie en aanmelden via de website van VGME, te vinden onder www.groningermonument.nl

Vereniging Groninger Monument Eigenaren – VGME

De Vereniging is in 2017 opgericht en komt op voor de belangen van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden. Namens de eigenaren wil de Vereniging zich sterk maken voor een ruimhartige, zorgvuldige én toereikende afhandeling van de schadeproblematiek als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in onze regio. Onze monumenten zijn onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid en het karakter van de provincie en van groot economisch belang. Onze vereniging wordt gesteund door diverse erfgoedinstellingen en de provincie in het bereiken van haar doelstelling.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.