Sneeker Mannenkoor Edoza in Zingend naar de zondag

Foto: Michiel Verbeek Wikimedia

STADSKANAAL – Op zaterdag 17 november 2018 is er weer een uur “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Deze avond zal het Sneeker Mannenkoor EDOZA o.l.v. Jan Hibma hun medewerking verlenen.

Dit Mannenkoor werd opgericht in april 1958, destijds ongeveer 40 leden. Jan Hibma staat al ruim 20 jaar voor het koor. Inmiddels telt het koor meer dan honderd zangers.

De naam ‘EDOZA’ betekent Evangelie DOor ZAng.
Het mannenkoor is een interkerkelijk koor, het geestelijke repertoire vormt de basis. Daarnaast zingt het koor ook opera’s (o.a. Verdi), musicals en andere populaire stukken. Het brede repertoire omvat momenteel meer dan 500 stukken.
EDOZA wordt veel gevraagd om medewerking te verlenen bij kerk- en zangdiensten. Er worden regelmatig concerten gegeven, vaak in samenwerking met solisten en/of orkesten.

Ook buiten de provincie Friesland is EDOZA geen onbekend koor, dit door hun medewerking aan diverse TV- en Radio-opnames.
In 2018 heeft EDOZA haar 60 jarig bestaan gevierd, door het geven van een drietal concerten waaraan o.a. Sharon Kips haar medewerking heeft verleend.

Gerwin van der Plaats zal de samenzang, die zal bestaan uit liederen uit diverse liedbundels; de nieuwe liedbundel, Opwekking, Johannes de Heer, etc., begeleiden.
De algehele leiding is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

De volgende keer

15 december 2018

m.m.v Chr. Urker Visserskoor ‘Crescendo’
Gerwin van der Plaats – orgel

www.zndz.nl

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.