Deze week meer blauw op straat in Ter Apel

Foto: Politie

TER APEL – Deze week zijn in Ter Apel drie keer zoveel agenten op de been.

Vanaf vandaag zijn ’s middags een week lang in het winkelcentrum van Ter Apel in plaats van twee, zes agenten op de been. Zij zijn afkomstig van diverse politiekorpsen in Nederland (het zogenaamde Flexteam). Ook is er meer toezicht door beveiligers van het COA en van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeente Westerwolde. Met deze actieweek wil de politie het  signaal naar de dieven toe geven dat ze “er bovenop zitten”. Ook moeten inwoners van Ter Apel hun gevoel van veiligheid terugkrijgen.

Het is een reactie op de toename van het aantal winkeldiefstallen in het centrum. Die worden volgens de politie vooral gepleegd door zogenaamde Veiligelanders. Dit zijn mensen die afkomstig zijn uit veilig verklaarde landen, zoals Oost Europa en Noord Afrika, en die in het asielcentrum verblijven.

Ook worden de toegangswegen scherper in de gaten gehouden. Dit in verband met o.a. mensenhandel. Daarnaast wordt verscherpte controle uitgevoerd bij de bussen van Qbuzz. Met name op de lijn 73 van en naar het azc in Ter Apel hebben chauffeurs en passagiers te kampen met overlast, bedreiging, verstoring van de dienstregeling en (verbaal) geweld.

De extra agenten zijn alleen deze week in en om Ter Apel te vinden. Burgemeester Klaassen hoopt dat er op korte termijn een permanente uitbreiding komt van minstens 15 agenten.

Op woensdag 14 november wordt van 18.30 tot 20.30 uur een (besloten) inwonersbijeenkomst in Dans- en Partycentrum Van den Berg in Ter Apel gehouden. Aanwezigen krijgen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), de Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en Mensenhandel (AVIM) en burgemeester en wethouders.

Zaterdag gingen gemeenteraadsleden in Ter Apel de straat op om handtekeningen te verzamelen met als doel staatssecretaris Harbers er toe te bewegen de problematiek in Ter Apel met eigen ogen te aanschouwen en hem in actie te laten komen de overlast van asielzoekers aan te pakken. Er zijn inmiddels bijna 900 handtekeningen verzameld. U kunt deze petitie ook on-line tekenen. Klik daarvoor HIER.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.