..

Eerste stap in gezamenlijke aanpak van eenzaamheid en armoede is gezet in Vlagtwedde

Foto: Geert Smit

VLAGTWEDDE – Vanmiddag kwamen bij Zaal 12 in Vlagtwedde diverse verenigingen, kerken, ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en (actieve) inwoners samen om de aanpak van eenzaamheid en armoede in Westerwolde te bespreken. Ruim honderd mensen van zo’n veertig verschillende organisaties werkten op deze speciale werkconferentie samen aan een gezamenlijke visie op de aanpak van eenzaamheid en armoede.

De werkconferentie werd geopend door wethouder Giny Luth. Vervolgens hielden Jan Dirk Gardenier, onderzoeker van het CAB, Drewes Wildeman, beheerder landgoed De Camping en Hans Berg, huisarts te Wedde een pitch over hun bevindingen over armoede en eenzaamheid. Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek, werden er ervaringen uitgewisseld en voorbeelden uit de praktijk aangedragen.

De middag werd afgesloten door wethouder Harrie Brunen.

Wethouder Giny Luth kijkt tevreden terug op deze conferentie. “Door professionals, vrijwilligers en informele netwerken effectiever in te zetten, kunnen we armoede en eenzaamheid aanpakken. Dit werkt alleen als de samenhang en samenwerking tussen de diverse partijen goed is. Deze werkconferentie is daarin een mooie eerste stap”, aldus de wethouder.

Onderzoek
De gemeente Westerwolde heeft door CAB Groningen een antropologisch onderzoek laten doen naar eenzaamheid en armoede onder haar inwoners. Dit onderzoek was gericht op het krijgen van meer inzicht in de manier waarop mensen met armoede en eenzaamheid omgaan en de invloed daarvan op het sociaal functioneren. De uitkomsten van dit onderzoek waren mede aanleiding om samen met betrokken partijen een werkconferentie te organiseren.

Vervolg
De werkconferentie is een eerste stap in een reeks gezamenlijke vervolgstappen. Wethouder Harrie Brunen: “De opbrengsten, ideeën en suggesties van de werkconferentie gebruiken we als input voor de toekomst. Er komt een gezamenlijke visie en lange termijn agenda voor de aanpak van eenzaamheid en armoede in Westerwolde.”

Foto’s: Geert Smit

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.