Kerkelijk centrum Het Karspel officieel geopend

Foto: Catharina Glazenburg

BELLINGWOLDE – Vanmiddag werd in Bellingwolde het kerkelijk centrum Het Karspel officieel geopend.

In 2016 zette de toenmalige gemeente Bellingwedde de aula naast de Magnuskerk in Bellingwolde te koop. De Protestante gemeente van Bellingwolde had al lang de wens om een eigen kerkelijk centrum te openen en besloot na lang wikken en wegen een bod uit te brengen. De koop werd hen gegund. Er werd een bouwcommissie samengesteld. Deze bestond uit: Hensen Trenning, Bert Venema, Arie Heeling, Giel van Beveren en Sake Hofman. Daarna begon een tijd van hard werken en keuzes maken.

De eerste werkzaamheden bestonden uit het snoeien en verwijderen van coniferen en laurieren rond het gebouw. Ook de oude eik, die voor 80% was aangetast, moest worden gekapt.

Er werd een kijkje genomen bij soortgelijke gebouwen. In Wymeer zag de bouwcommissie een unieke akoestische plafond en in een gebouw in Winschoten een prachtige vloer. Er werden plannen gemaakt. De voormalige aula moest plaats gaan bieden aan ongeveer 100 personen, moest zo energiezuinig mogelijk zijn, met een goede akoestiek en veel licht, onderhoudsarm, met een goede ventilatie en toegankelijk voor mindervaliden.

Ruim een jaar geleden begonnen de bouwwerkzaamheden. Dit ging niet zonder slag of stoot, mede omdat de oorspronkelijke bouwtekeningen niet voorhanden waren. Er werden twee zalen gecreëerd; een voor ongeveer 90 personen en een voor ongeveer 12 personen. De zalen zijn door middel van een schuifwand van elkaar gescheiden, zodat er desgewenst  een grote zaal gevormd kan worden. Er is een nieuwe ingang met garderobe gebouwd, een keuken met doorgeefluik en een soortgelijke vloer die de bouwcommissie in Winschoten zag neergelegd en het akoestisch plafond, zoals aanwezig in een gebouw in Wymeer, is er ook gekomen.

Het resultaat is een prachtige lichte zaal, die voor veel doeleinden kan worden gebruikt. Er is een beamer met scherm en de zaal wordt opgefleurd met schilderijen gemaakt door Gerda Kloek. De schilderijen stellen gezamenlijk het scheppingsverhaal voor. In de kleine zaal hangen foto’s uit de omgeving. Deze zijn gemaakt door de heer Bert Veeman.

Vanmiddag werd het gebouw, wat de naam De Karspel heeft gekregen, officieel geopend. De vele aanwezigen werden welkom geheten door de heer Albert Freij. De heer Hensen Trenning vertelde  het publiek over de koop en de verbouw van het pand.

Nadat iedereen was voorzien van een drankje werd overgegaan tot de officiële opening. Dit werd verricht door de heer Klaas ter Veer. De heer ter Veer (95) is het oudste lid van de Protestante Gemeente van Bellingwolde. Hij onthulde een AED. Deze wordt in een kast op het terrein van de kerk geplaatst. Het apparaat is zo nodig beschikbaar voor iedereen, dus niet alleen bij een calamiteit in de kerk of in het kerkelijk centrum. Zo wil de Protestantse Gemeente iets terug doen voor de inwoners van Bellingwolde, al hopen ze dat het apparaat nooit nodig is.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met een woord van dank aan de bouwcommissie, alle vrijwilligers en bedrijven die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van De Karspel.

Foto’s: Catharina Glazenburg en Astrid Lüürssen.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.