Groot onderhoud aan orgel Magnuskerk Bellingwolde

Foto: Jan Doornkamp

BELLINGWOLDE – Aan het Schnitgerorgel in de Magnuskerk in Bellingwolde wordt volgend jaar groot onderhoud gepleegd.

Het orgel in de bijna 500 jaar oude Magnuskerk in Bellingwolde is gebouwd in 1797 door F.C. Schnitger jr. en H.H. Freytag. In 1891 is groot herstel uitgevoerd door P. van Oeckelen en Zonen. Tijdens een grote reparatie in 1931 door N.V.P. van Dam zijn de windladen hersteld, is er een modern pedaalklavier aangebracht, is de mechaniek veranderd en werd het Positief (Bovenwerk) in een zwelkast geplaatst. De oorspronkelijke registers Dulciaan en Sexquialter werden vervangen door een Violon 8 en een Gamba 8.

In 1992 is een restauratie uitgevoerd door A.H. de Graaf, waarbij de oorspronkelijke situatie is hersteld. Het bedrijf van A.H. de Graaf werd overgenomen door de (Koninklijke) firma Elbertse uit Soest. Deze firma is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het orgel.

Nu, na bijna 30 jaar, is het orgel toe aan groot onderhoud. Hierbij wordt nu eerst het binnenwerk aangepakt. De 1.000 pijpen moeten worden gedemonteerd en schoongemaakt. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Elbertse uit Soest, met Stef Tuinstra als adviseur. De kosten worden voor 50% betaald door het SIM (Subsiedieregeling Instandhouding Monumenten). Voor de andere helft zijn diverse cultuurfondsen aangeschreven. Een aantal daarvan heeft inmiddels toegezegd een bijdrage te zullen leveren.

De Protestantse gemeente Bellingwolde hoopt later nog het uiterlijk van het orgel en de windvoorziening achter het orgel te kunnen aanpakken. Ook daar is dan veel geld voor nodig.

De werkzaamheden beginnen op 21 januari. Naar verwachting worden de werkzaamheden begin juli afgerond, zodat op 12 juli een speciaal concert kan plaatsvinden. Tot het zover is wordt de gemeentezang begeleid op een elektrisch aangedreven harmonium of piano.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.