Zieke wilgen rond de Oudeschansker kolk worden gekapt (Foto Update)

Foto: Jan Doornkamp

OUDESCHANS – De zieke schietwilgen rond de kolk bij Oudeschans worden gekapt.

In het leven is het vaak een kwestie van keuzes maken. Zo ook voor het I.V.N. betreffende de ongeveer 70 jaar oude schietwilgen rond de Oudeschansker kolk. “Deze wilgen zijn aan hun eind” vertelt Aart Jan Langbroek van I.V.N. Westerwolde-Oldambt. “Er vallen takken af en het hout is slecht. (Eén wilg is zelfs omgevallen).  In verband met de veiligheid worden ze gekapt. Maar dat wil niet zeggen dat het ons niet aan het hart gaat”.

Het kappen van de wilgen heeft ook nog een tweede reden. Afgelopen jaar werden er werkzaamheden aan de kolk uitgevoerd. De aanleiding daarvoor was dat de afgelopen jaren duidelijk werd dat de Oudeschanskerkolk aan het ‘verlanden’ was en dat de kwaliteit van het water achteruit ging. De kolk werd daarom uitgegraven, waarbij de dikke sliblaag werd verwijderd en de oevers vrijgemaakt van begroeiing. Nu is al te zien dat deze werkzaamheden hun vruchten afwerpen. Het water is helder en er zijn  weer waterplanten waargenomen.

Mochten de wilgen blijven staan dan zijn al deze werkzaamheden voor niets geweest. De bladeren vallen in de herfst in het water, waardoor de kolk in de loop der jaren opnieuw zal dichtslibben, wat een gezond watermilieu niet ten goede zal komen.

Het bosje naast de kolk blijft, evenals één grote wilg, staan en er komt nieuwe aanplant. Dit niet vlakbij de kolk maar in de omgeving van de waterloop.

De heer Langbroek verwacht dat in- en rond de kolk over een paar jaar weer diverse dieren en planten zullen voorkomen, die er al decennia uit het beeld verdwenen zijn.

Foto’s: Jan Doornkamp

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.