Omwonenden krijgen plannen busstation Ter Apel gepresenteerd

Foto: André Dümmer

TER APEL – In de Sporthal in Ter Apel zijn vanavond aan omwonenden en belangstellenden de conceptplannen rondom het busstation in Ter Apel gepresenteerd.

Het voornemen is de Heemker Akkerstraat te verleggen, waardoor meer ruimte ontstaat voor het verplaatsen van de centrale bushalte van het dorp. Aan de orde kwamen tevens het verwijderen van de Rabobank, de realisatie van een nieuwe Lidl en het verplaatsen van de bushalte, inclusief fietsrekken. Ook werd informatie gegeven over de plannen met betrekking tot het verwijderen van de doorgaande (bus) route over parkeerterrein via de Molenweg en de herinrichting van het parkeerterrein tussen de nieuwe voorgenomen verlegde Heemker Akkerstraat en supermarkt COOP.

Het voornemen is om van het nieuwe parkeerterrein een blauwe zone te maken met een maximale parkeertijd. Er wordt rekening gehouden met de bezoekers van de sporthal en omwonenden, aldus de voorgenomen plannen. De zicht belemmerende obstakels worden meegenomen in de plannen.

Er waren meer dan 100 mensen aanwezig. Met zo’n volle zaal had de organisatie geen rekening gehouden. Veel mensen lieten zich uitgebreid voorlichten over de voorgenomen plannen. De bedoeling is dat zoveel mogelijk wensen van de omwonenden worden meegenomen in het eindplan.

Voor meer informatie klik HIER.

Info en foto’s: André Dümmer

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.