Nieuwe stichting voor huurders in Pekela zoekt bestuursleden

Foto: Jan Glazenburg

PEKELA – Een nieuwe naam, een nieuwe start. ‘Huurders in Pekela’ is een stichting die de belangen behartigt van huurders in Pekela die een woning huren van Acantus. Samen met u willen we zorgen voor goede en betaalbare woningen en een prettige woonomgeving.

“Als huurdersorganisatie willen wij op een positief kritische manier de belangen van de huurders uit Pekela zowel lokaal als regionaal op de kaart zetten. Uw inbreng is van belang om samen met de partners waar we mee samenwerken te zorgen voor een goede woon- en leefomgeving waar het aangenaam en betaalbaar wonen is”, aldus Egge Bloem die zich als initiatiefnemer hiervoor hard maakt.

‘Huurders in Pekela’ (HiP) is een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met de gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus over het lokale woonbeleid. Aan de orde komen onderwerpen als onderhoud, sloop, nieuwbouw, duurzaamheid en wijkbeheer. Daarnaast is HiP ook aangesloten bij de Huurderskoepel Acantus (HKA) en de Woonbond. Om dit te kunnen realiseren, zoeken we nieuwe bestuurders om de stichting en doelstelling verder vorm te kunnen geven.

Bent u enthousiast en betrokken, huurder van Acantus en woont u in de gemeente Pekela? Zoekt u een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke functie? Neemt u dan contact op met Egge Bloem, via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Voor meer informatie en aanmelding:
Mail: huurdersinpekela@outlook.com
Telefoon: Egge Bloem 0597-854376

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.