Partij voor de Dieren: Zonnepark Alteveer leidt tot ontbossing en tweespalt; inwoners omgekocht

Foto: Catharina Glazenburg

ALTEVEER – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar besluit om in te stemmen met de bouw van een zonnepark in Alteveer intrekt. De belangrijkste reden daarvoor is dat voor het zonnepark een bos gekapt moet worden, terwijl bomen een belangrijke rol spelen in de opname van CO² en een leefwereld vormen voor veel planten, dieren en insecten. De partij stelt schriftelijke vragen over de kwestie.

Ankie Voerman, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Groninger Staten, is zeer verbaasd dat een bos wordt gekapt om er, in het kader van de energietransitie, een zonnepark te plaatsen. “We willen alternatieve vormen van energie, maar op deze manier snijden we ons in de vingers. Bomen nemen juist CO² op, dus die moet je niet willen kappen in het kader van CO² reductie”.

Voerman noemt het ook treurig dat het bedrijf LC Energy de omwonenden 15000 heeft aangeboden om geen bezwaar of zienswijze in te dienen. Op deze manier wordt de rechtstaat uitgehold, aldus Voerman. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar instemmingsbesluit heroverweegt. Voerman wijst het college ook nog op het feit dat het elektriciteitsnet de explosieve groei van zonneparken op het platteland niet aankan. Dit park zou daarom ten koste kunnen gaan van duurzame initiatieven van particulieren en coöperaties.

Ingezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.